Investiční slovník

Akciová společnost

Akciová společnost definice

Akciová společnost (a.s.) je společnost, jejíž základní kapitál je rozdělen na mnoho malých jednotek (akcií). Vydáváním akcií se společnosti mohou velmi efektivně financovat na kapitálovém trhu. V případě platební neschopnosti ručí vlastníci akcií pouze svým vkladem, tj. kupní hodnotou svých akcií. Akciová společnost má tři orgány: představenstvo, dozorčí radu a valnou hromadu akcionářů. Výkonná rada (představenstvo) odpovídá za řízení akciové společnosti a zastupuje ji na veřejnosti. Členy dozorčí rady jmenuje a schvaluje valná hromada akcionářů. Dozorčí rada monitoruje aktivity výkonné rady a v případě potřeby ji může také zbavit jejich povinností a pravomocí. Valná hromada akcionářů rovněž rozhoduje o rozdělení zisků, tj. o výši dividendy dříve navržené představenstvem.

Akcionář Akciový fond
Vyhledat v investičním slovníku