Investiční slovník

Contango

Contango definice

Contango znamená, že cena za future kontrakt, kde je dodání příslušné komodity okamžité nebo v blízké budoucnosti, je nižší než cena za future kontrakt s dodáním k pozdějšímu datu expirace. To je částečně způsobeno náklady na skladování. Například skladování velkého množství ropy vyžaduje například velké nádrže, tankery, pojištění atd. To vše znatelně zvyšuje náklady. Forwardové transakce, jako jsou futures tyto náklady reflektují, takže komoditní futures s pozdější dobou splatnosti jsou zpravidla dražší, než je aktuální spotová cena podkladového aktiva. Obchodníci sázející na zvýšení ceny by měli contango vzít v úvahu.

Clearing Countertrade
Vyhledat v investičním slovníku