Investiční slovník

Countertrade

Synonymum Countertrade: Protiobchod

Countertrade definice

Pozici futures kontraktu lze uzavřít protiobchodem. Pokud má investor otevřenou krátkou pozici, otevře dlouhou pozici 1:1 a vice versa. Obě transakce se navzájem vynulují bez ohledu na to, která pozice byla otevřena jako první. Rozdíl mezi dlouhou a krátkou transakcí je výsledkem forwardové transakce. Protiobchod obecně vylučuje skutečné fyzické dodání podkladového aktiva.

Contango Čtvrtletní dividenda
Vyhledat v investičním slovníku