Investiční slovník

Diverzifikace

Synonymum Diverzifikace: Rozložení rizika

Diverzifikace definice

Diverzifikace je strategie využívající rozložení investic ke snížení rizika ztráty. V případě kapitálových investic a fondů je riziko ztráty sníženo co nejrozsáhlejším rozložením investic podle země, sektoru atd. Cílem je rozložit riziko na více tříd aktiv nebo sektorů s co nejmenší korelací.

Devalvace Dividenda
Vyhledat v investičním slovníku