Investiční slovník

Dividenda

Dividenda definice

Dividenda je rozdělení zisků společnosti jejím akcionářům. Společnost, která dosahuje zisku, má dvě možnosti rozdělení zisku: Může použít zisk k investování do dalšího růstu společnosti, nebo k jeho rozdělení mezi akcionáře. Akcionáři zpravidla musí rozdělení dividend schválit. Jakmile je stanovena celková výše dividendy, lze vypočítat dividendu na akcii. Každý držitel akcie má poté nárok na výplatu dividendy. Akcionář má nárok na dividendu, pouze pokud nabyl akcii alespoň jeden den před datem její výplaty (obvykle den po výroční valné hromadě akcionářů). Výplata dividend má negativní dopad na výši kapitálu (vlastního kapitálu), který má společnost k dispozici. Dividendu lze vyplatit také akciemi (akciová dividenda), což nemá dopad na vlastní kapitál společnosti.

Diverzifikace Dividendové akcie
Vyhledat v investičním slovníku