Investiční slovník

Drobní akcionáři

Drobní akcionáři definice

Akcionář, který drží jen velmi malý podíl na kapitálu akciové společnosti, se nazývá malý akcionář. Na rozdíl od velkých akcionářů má proto na společnost malý vliv. Nicméně hlasovací práva malých akcionářů na výroční valné hromadě jsou velmi důležitá. Existují organizace, jako je Asociace pro vlastnictví cenných papírů, která zastupuje zájmy malých a drobných investorů.

DRIP EBIT
Vyhledat v investičním slovníku