Investiční slovník

EBIT

EBIT definice

EBIT je zkratka pro zisk před úroky a zdaněním. Mimořádné výsledky jsou z analýzy EBIT také vyloučeny. Bez zahrnutí těchto faktorů lze změřit skutečný provozní výsledek. S EBIT je také snazší provádět srovnání s předchozími obdobími nebo konkurencí. EBIT lze použít k výpočtu marže EBIT, která vyjadřuje EBIT ve vztahu k prodeji.

Drobní akcionáři EBITDA
Vyhledat v investičním slovníku