Investiční slovník

EBITDA

EBITDA definice

EBITDA znamená Zisk před úroky, zdaněním, odpisy a amortizací. Je to míra hrubého zisku společnosti snížená o režijní náklady. V angličtině se jedná o zkratku: Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization. Jedná se o provozní zisk bez zahrnutí nákladů na odpisy a financování. EBITDA se používá jako měřítko pro ocenění společnosti (včetně dluhu). Toto ocenění často používají soukromé společnosti k oceňování potenciálních kandidátů na akvizici a jejich následnému refinancování.

EBIT Emise
Vyhledat v investičním slovníku