Investiční slovník

Exekuce

Synonymum Exekuce: Uplatnění

Exekuce definice

Na burze se termín exekuce používá především při obchodování s opcemi. Opce poskytuje držiteli právo, nikoli však povinnost, koupit (call) nebo prodat (put) určité podkladové aktivum (akcie, akciový index,…) ve stanoveném množství za pevnou cenu (realizační cena nebo strike cena) v rámci nebo ke konci stanovené lhůty . To, zda se uplatnění vyplatí, závisí na tržní ceně podkladového aktiva. Exekuce kupní opce se kupujícímu opce vždy vyplatí, pokud je opce v penězích, tj. pokud je současná tržní cena vyšší než realizační cena opce. Uplatnění držené prodejní opce se vždy vyplatí, je-li opce v penězích, tj. naopak je-li aktuální cena akcie nižší než realizační cena opce. Existují dva typy uplatnění, evropský styl a americký styl. Název je poněkud zavádějící, protože nemá nic společného s kontinentem, na kterém se s danou opcí obchoduje. U evropské typu lze opci uplatnit pouze k datu její expirace.

Evropský systém centrálních bank (ESCB) Expirace
Vyhledat v investičním slovníku