Investiční slovník

Expirace

Expirace definice

Na finančních trzích je datem expirace datum, ke kterému si věřitel může nárokovat svá aktiva nebo pohledávky. Konkrétně se jedná o čas, kdy vyprší platnost finančních produktů, jako jsou dluhopisy, futures a opce. V případě opcí a některých futures může za určitých podmínek dojít k fyzickému doručení podkladového aktiva k datu expirace. Častější je však vyrovnání v hotovosti.

Exekuce Fed
Vyhledat v investičním slovníku