Investiční slovník

Futures obchodování

Futures obchodování definice

V případě obchodování s futures se smluvní strany zavazují zajistit vzájemné plnění smlouvy (platby a dodání) ve sjednaném čase v budoucnosti. Předmětem tohoto takzvaného futures kontraktu mohou být všechny druhy cenných papírů a finančních nástrojů, nebo například komodity a cizí měny. Termínové smlouvy zahrnují futures, opce nebo úrokové deriváty. Ty jsou vypořádány na derivátových trzích. Transakce, které probíhají přímo, tj. jsou vypořádány maximálně během dvou obchodních dnů, se nazývají hotovostní transakce. K účasti na obchodování s futures musí mít investor dostatečné znalosti o produktu.

Futures Fyzické dodání
Vyhledat v investičním slovníku