Investiční slovník

Futures

Futures definice

Futures jsou takzvané derivátové finanční produkty. To znamená, že jejich hodnota závisí na jiném podkladovém aktivu, ke kterému se vztahují. V dnešní době jsou futures kontrakty vysoce standardizované. To znamená, že je vždy k určitému datu vytvořena transakce pro dodání nebo přijetí podkladového aktiva, které je přesně definováno z hlediska množství a kvality. Futures se proto také nazývají forwardové transakce. Pokud tato transakce není na burze uzavřena kompenzační transakcí před datem vypršení platnosti, vzniká prodejci kontraktu povinnost koupit nebo dodat podkladová aktiva, stejně jako v případě vypisovatelů opcí. Některé futures, například indexové futures, jsou však vypořádávány hotovostním způsobem v souladu s příslušnými pravidly a předpisy. Jedním z důvodů hotovostního vypořádání je to, že akcie jsou nedělitelné, a proto by bylo nemožné přesné dodání v ekvivalentní hodnotě smlouvy.

Fundamentální analýza Futures obchodování
Vyhledat v investičním slovníku