Investiční slovník

Klesající trend

Klesající trend definice

Klesající (Downward) trend označuje klesající ceny např. akcií nebo indexů v určitém sledovaném období. Rozlišují se krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé klesající trendy. Graf tradičně ukazuje sestupný trend z levého horního rohu do pravého spodního. Klesající trend je charakterizován nižšími vrcholy. Vzestupné a boční trendy jsou definovány podobným způsobem.

Kapitál Kmenové akcie
Vyhledat v investičním slovníku