Investiční slovník

Kmenové akcie

Synonymum Kmenové akcie: Běžné akcie

Kmenové akcie definice

Kmenové akcie jsou nejběžnější formou akcií. Držitel kmenové akcie má hlasovací práva, právo účastnit se valné hromady akcionářů a nárok na podíl ze zisku společnosti. Oproti tomu například držitel prioritních akcií se vzdává hlasovacích práv, za což obdrží vyšší dividendu.

Klesající trend Kniha objednávek
Vyhledat v investičním slovníku