Investiční slovník

Kniha objednávek

Synonymum Kniha objednávek: Order Book

Kniha objednávek definice

Kniha objednávek poskytuje přehled o likviditě a aktuální situaci nabídky a poptávky na různých cenových hladinách pro konkrétní cenný papír. Kniha objednávek shromažďuje a třídí všechny objednávky cenného papíru na základě příkazů nákupu a prodeje a to z hlediska počtu limitních příkazů. Kniha objednávek může poskytnout informace o tom, zda existuje přebytek na straně poptávky nebo nabídky. Některé typy objednávek (například Iceberg Order) lze použít ke skrytí velkých příkazů v knize objednávek.

Kmenové akcie Komise pro cenné papíry
Vyhledat v investičním slovníku