Investiční slovník

Long call

Long call definice

Long call označuje nákup call opce. Nákupní opce dává kupujícímu opce právo koupit určité podkladové aktivum (například akcie nebo index) za určitou cenu (realizační cena) až do data expirace opce. Za toto právo platí investor opční prémii. Prodejce call opce obdrží tuto prémii a zavazuje se při uplatnění opce do data expirace prodat podkladové aktivum za dohodnutou strike cenu

Lock-up Long put
Vyhledat v investičním slovníku