Investiční slovník

Long put

Long put definice

Long put označuje nákup put opce. Prodejní opce dává kupujícímu opce právo prodat určité podkladové aktivum (např. akcie nebo index) za určitou cenu (realizační cena) až do data expirace opce. Za toto právo platí investor opční prémii. Prodejce put opce obdrží tuto prémii a zavazuje se při uplatnění opce do data expirace koupit podkladové aktivum za dohodnutou strike cenu

Long call Margin call
Vyhledat v investičním slovníku