Investiční slovník

Margin call

Margin call definice

Obchodování s marží může způsobit, že investoři mohou čelit takzvané výzvě k vyrovnání marže (margin call), při níž mohou ztratit více než svůj vklad. Díky výzvě k dodatkové úhradě je investor nucen zvýšit svoji hotovost na účtu nebo uzavřít část svého portfolia, protože pákový efekt je ve srovnání s jejich vlastním kapitálem příliš velký. V praxi je však například futures kontrakt automaticky uzavřen, jakmile marže klesne pod minimální hranici. Investor je předem informován prostřednictvím zprávy, že jeho marže je téměř vyčerpaná a že pozice může být v blízké budoucnosti automaticky uzavřena. Skutečný margin call se vyskytuje pouze ve velmi vzácných případech, kdy zůstatek na účtu nestačí k pokrytí ztrát způsobených cenovým rozdílem, například v případě pozastavení obchodování nebo prudkého poklesu cen během dne. To je možné pouze v případě, kdy selžou všechny bezpečnostní mechanismy. Investor následně brokerovi dluží nevyrovnaný rozdíl, který musí vyrovnat na svém investičním účtu.

Long put Marže
Vyhledat v investičním slovníku