Investiční slovník

Nepřátelské převzetí

Nepřátelské převzetí definice

Nepřátelské převzetí je nákup většinového podílu ve společnosti proti vůli její Výkonné rady, Dozorčí rady nebo zaměstnanců. Například akvizice je považována za nepřátelskou, pokud hrozí úpadek nebo plošné propouštění zaměstnanců. Ale také tehdy, když je nabídka akcií považována za příliš nízkou. Investor koupí balíky akcií prostřednictvím akciového trhu nebo od jiných velkých akcionářů a poté obvykle učiní společnosti veřejnou nabídku na převzetí. Bílý rytíř je přátelská společnost, která zabrání nepřátelskému převzetí tím, že podá vyšší nabídku na převzetí.

Nemovitosti Nové akcie
Vyhledat v investičním slovníku