Investiční slovník

Nové akcie

Nové akcie definice

Nové akcie jsou akcie vydané veřejnou společností v rámci navýšení kapitálu. Prioritně jsou nové akcie nabízeny stávajícím akcionářům v rámci přednostního práva. Pokud se stávající akcionáři vzdají svých přednostních práv nebo je prodají na burze, zbývající nové akcie se stanou veřejně obchodovatelnými na burze. Vzhledem k tomu, že právo na dividendy z nových akcií zpravidla nabude na platnosti až od příštího fiskálního roku, jsou nové akcie na burze cenných papírů zpočátku kótovány samostatně. V následujícím fiskálním roce, jakmile zmizí nevýhoda absence dividendy, se z nových akcií stanou plnohodnotné akcie.

Nepřátelské převzetí NYSE
Vyhledat v investičním slovníku