Investiční slovník

One Cancels All (OCA) příkaz

One Cancels All (OCA) příkaz definice

Once cancels all znamená, že pokud je jeden z příkazů realizován, všechny ostatní jsou automaticky odstraněny. To chrání klienty před nechtěným vyplněním příkazů. Tohoto příkazu se například využívá, když s otevřením pozice chceme automaticky zadat profit target a stop loss. Pokud je například zasažen stop-loss, příkaz na profit target je automaticky ukončen. Situace, kdy jsou stop loss a take profit příkazy zadány společně, se nazývá bracket order (ohraničený příkaz).

Obchodní hodiny burzy Opce
Vyhledat v investičním slovníku