Investiční slovník

Opce

Opce definice

Opce se považují za futures kontrakty. Existují dva typy opcí: call opce (kupní) a put opce (prodejní). Kupní opce dává kupujícímu opce právo koupit určité podkladové aktivum (např. akcie) za určitou cenu (strike cena) až do data expirace opce. Za toto právo platí investor opční prémium. Prodejce kupní opce obdrží tuto prémii, a je proto při uplatnění opce povinen dodat podkladové aktivum za realizační cenu. U prodejních opcí je tomu naopak. Put opce dává kupujícímu opce právo prodat podkladové aktivum za předem stanovenou realizační cenu až do data expirace opce. Prodej (nebo vydání) opce bez jejího vlastnictví se označuje jako „vypsání opce“. Investoři, kteří vypisují opce za účelem získání prémie, se také nazývají vypisovatelé. Opční burzy vytvářejí základní podmínky pro transakce opcí a umožňují každý měsíc vypsat nové opce s různými strike cenami, velikostmi smluv a podmínkami. U likvidních akcií jsou obvykle k dispozici standardní opce s dobou platnosti 1, 2, 3, 6 a 12 měsíců. Evropská burza derivátů Eurex také nabízí opce s kratší splatností – například týdenní. Na běžných derivátových trzích jsou nejběžnější opce amerického a evropského typu. Mezi těmito dvěma typy opcí je významný rozdíl, pokud jde o možnost exekuce v kombinaci s datem vypršení platnosti. Opce amerického typu je možné uplatnit kdykoliv během doby platnosti opce, zatímco opce evropského typu lze uplatnit pouze k datu expirace. Držitel call nebo put opce amerického typu může kdykoliv své práv nárokovat kdykoliv až do expirace opce.

One Cancels All (OCA) příkaz Opce na akcie
Vyhledat v investičním slovníku