Investiční slovník

Opce na DAX

Opce na DAX definice

DAX opce jsou opce, jejichž podkladovým aktivem je index DAX. Opce jsou podmíněné futures kontrakty, což znamená, že kupující opce může (ale nemusí) uplatnit své právo. Hodnota kontraktu call a put opcí na DAX je 5 EUR za 1 bod hodnoty DAX. Opce DAX jsou evropského typu, což znamená, že je lze uplatnit až ke dni expirace a jsou vypořádány hotovostním způsobem. Jedním z důvodů je to, že akcie nejsou dělitelné a fyzické dodání indexového kontraktu by bylo velmi komplikované.

Opce na akcie Opční prémie
Vyhledat v investičním slovníku