Investiční slovník

Opce na akcie

Opce na akcie definice

Opce na akcie poskytuje držiteli právo koupit nebo prodat podkladové akcie v určitém období za předem dohodnutou cenu. Cenový vývoj akciové opce primárně závisí na cenovém vývoji podkladové akcie. Z tohoto důvodu jsou opce klasifikovány jako deriváty. Existují 2 základní typy opcí – call a put. Call opce je realizována se ziskem, pokud je strike cena při uplatnění opce nižší než aktuální tržní cena podkladové akcie. Put opce je naopak zisková, pokud je strike cena při uplatnění opce vyšší než aktuální tržní cena podkladové akcie. Opce investorovi dává právo (nikoliv povinnost) ji uplatnit. Akciové opce využívají některé společnosti také jako variabilní složku odměn pro své zaměstnance. Záměrem je umožnit zaměstnancům účastnit se na zisku společnosti.

Opce Opce na DAX
Vyhledat v investičním slovníku