Investiční slovník

Portfolio

Portfolio definice

V investičním světě se termínem portfolio rozumí celkové portfolio cenných papírů držených na účtu cenných papírů investora nebo společnosti.

Poměr cena / zisk (P / E ratio) Prémie
Vyhledat v investičním slovníku