Investiční slovník

Prémie

Synonymum Prémie: Ážio

Prémie definice

Prémie je rozdíl mezi nominální hodnotou cenného papíru a jeho vyšší cenou. Často je prémie vyjádřena v procentech. Pojem prémie nebo emisní ážio je také relevantní pro ocenění opcí. Prémie ukazuje, o kolik dražší je získání podkladového aktiva nákupem opčního práva s okamžitým uplatněním ve srovnání s přímým nákupem podkladového aktiva. Opakem prémie je sleva.

Portfolio Převzetí
Vyhledat v investičním slovníku