Investiční slovník

Převzetí

Převzetí definice

Když je společnost přebrána na akciovém trhu, nazývá se tento jev převzetí. Pokud chce společnost získat většinový podíl v jiné společnosti, existuje několik možností, jak toho dosáhnout. Jednou z možností je průběžný nákup akcií na burze cenných papírů. Další variantou je jednorázový nákup velkého balíku akcií od velkých akcionářů. Dobrovolná veřejná nabídka na převzetí (tender offer) může být podána také všem akcionářům. V případě „přátelského“ převzetí souhlasí vedení přebírané společnosti s převzetím; v případě „nepřátelského“ převzetí může být průběh kritický a ze strany přebírané společnosti defenzivní.

Prémie Příkaz
Vyhledat v investičním slovníku