Investiční slovník

Profit taking

Synonymum Profit taking: Výběr zisku

Profit taking definice

O výběru zisku hovoříme v situaci, kdy je investor v ziskové pozici a rozhodne se takovou pozici uzavřít a vybrat zisk. Pokud nastane například situace, že bude zisky vybírat příliš mnoho investorů, může to vést k poklesu cen (v případě uzavírání long pozic).

Prodejní signál Prospekt
Vyhledat v investičním slovníku