Investiční slovník

Prospekt

Prospekt definice

Prospekt je podmínkou pro přijetí k obchodování na regulované burze prostřednictvím veřejné emise akcií. Prospekt je písemné shrnutí informací o povaze, předmětu a rizicích daného cenného papíru. Prospekt informuje investory o obchodní činnosti a rozvoji společnosti, jakož i o členech správní a dozorčí rady. Do prospektu by měla být navíc zahrnuta nejnovější rozvaha společnosti.

Profit taking Publicity Requirement
Vyhledat v investičním slovníku