Investiční slovník

Put / call ratio

Put / call ratio definice

Put / call ratio vyjadřuje poměr obchodovaných put opcí k obchodovaným call opcím. Poměr put / call lze interpretovat jako indikátor sentimentu na trhu. Poměr vyšší než jedna znamená negativní sentiment nebo dokonce strach, protože je obecně nakupováno více prodejních opcí než nákupních. Poměr put / call pro extrémní hodnoty je takzvaný counter-indicator, který může indikovat možné body obratu.

Publicity Requirement Put opce
Vyhledat v investičním slovníku