Investiční slovník

Publicity Requirement

Publicity Requirement definice

Kótované společnosti přijaté k obchodování na burze cenných papírů podléhají různým požadavkům na zveřejňování informací v závislosti na obchodním segmentu. Akciové společnosti jsou povinny pravidelně zveřejňovat informace o vývoji svého podnikání. Rovněž musí být neprodleně zveřejněny zprávy o společnosti týkající se ceny akcií. Povinnost zveřejnění informací slouží k zajištění jednotného minima dostupných informací pro všechny akcionáře. Pokud společnost nesplní informační povinnost ani po sankcích, může být obchodování jejích akcií zastaveno.

Prospekt Put / call ratio
Vyhledat v investičním slovníku