Investiční slovník

Reverzní rozdělení akcií

Synonymum Reverzní rozdělení akcií: Reverse split

Reverzní rozdělení akcií definice

Reverzní rozdělení musí být přijato a schváleno valnou hromadou akcionářů. Toto opatření snižuje počet vydaných akcií spojením několika akcií do jedné. Reverse split zvyšuje tržní hodnotu akcie bez změny základního kapitálu společnosti. K reverznímu rozdělení akcií často dochází, když je cena akcií společnosti opticky velmi nízká. Kromě toho lze reverzní rozdělení použít k prevenci vyřazení z burzy, pokud akcie po delší dobu klesnou pod minimální cenu stanovenou pro daný tržní segment.

REITs Rozdělení akcií
Vyhledat v investičním slovníku