Investiční slovník

Rozdělení akcií

Synonymum Rozdělení akcií: Stock split, Dělení akcií, Split akcie

Rozdělení akcií definice

Jedná se o proces, v rámci kterého dochází k rozdělení jedné akcie na dvě nebo více akcií. Díky tomu jsou akcie dostupnější i pro malé investory. Podíl stávajících akcionářů ve společnosti zůstává před a po rozdělení akcií nezměněn. Pokud je například akcie s tržní hodnotou 100 EUR rozdělena na dvě akcie, investor nyní vlastní dvě akcie v hodnotě 50 EUR na akcii.

Reverzní rozdělení akcií Rozpětí mezi Bid a Ask
Vyhledat v investičním slovníku