Investiční slovník

Snížení kapitálu

Snížení kapitálu definice

Snížení kapitálu je proces, který snižuje základní kapitál společnosti. Kapitálové opatření je tedy protějškem navýšení kapitálu a používá se k nominální eliminaci stávající čisté ztráty (restrukturalizace) nebo k distribuci přebytečného kapitálu akcionářům prostřednictvím výplaty dividend. Přeměna základního kapitálu na rezervy se také počítá za snížení kapitálu.

Smlouva Správa majetku
Vyhledat v investičním slovníku