Investiční slovník

Správa majetku

Synonymum Správa majetku: Správa aktiv

Správa majetku definice

Asset management je anglický termín pro správu majetku. Jedná se o investování a správu aktiv soukromých nebo institucionálních klientů poskytovatelem finančních služeb. Správa majetku také zahrnuje průběžné řízení provedených investic a reinvestování uvolněných finančních prostředků. O tom, jakým způsobem investovat kapitál, rozhoduje správce aktiv (asset manager). V závislosti na toleranci vůči riziku a finanční situaci klienta jsou části dostupného kapitálu investovány do různých tříd cenných papírů nebo aktiv. Aktiva jsou obvykle spravována ve formě portfolií cenných papírů, kapitálových investic nebo nemovitostí. Správa aktiv vyžaduje udělení smluvní plné moci, aby poskytovatel finančních služeb mohl přijímat vlastní investiční rozhodnutí. Právně správa aktiv přesahuje rámec investičního poradenství.

Snížení kapitálu Správní rada
Vyhledat v investičním slovníku