Investiční slovník

Valná hromada akcionářů

Valná hromada akcionářů definice

Představenstvo akciové společnosti musí jednou ročně svolat valnou hromadu, které se účastní všichni akcionáři, jakož i členové správní a dozorčí rady. Akcionáři jsou pozváni s předstihem nejméně jeden měsíc. Valná hromada akcionářů podává zprávy o stavu společnosti a volí dozorčí radu a auditora. Kromě toho jsou přijímána usnesení o rozdělení zisků,navýšení kapitálu a výši dividend, které mají být vyplaceny. Také se přijímají usnesení o návrzích na změnu stanov atd. Přítomní akcionáři mohou hlasovat s hlasovacím právem spojeným s jejich akciemi nebo mohou být zastoupeni. V naléhavých případech, například v případě plánovaných velkých akvizic nebo finančních rozhodnutí, může představenstvo rovněž svolat mimořádnou valnou hromadu akcionářů za účelem hlasování.

Uzavřený realitní fond VIX
Vyhledat v investičním slovníku