Investiční slovník

Vnitřní hodnota

Vnitřní hodnota definice

Vnitřní hodnota opce označuje teoretickou hodnotu opce, je-li uplatněna za její aktuální cenu. Vnitřní hodnota opce se vypočítá na základě rozdílu mezi realizační cenou opce a aktuální cenou podkladového aktiva. Pokud je výsledek pozitivní, opce je v penězích, a proto má skutečnou hodnotu. Pokud je hodnota nulová nebo záporná, opce je na penězích nebo mimo peníze.

VIX Volatilita
Vyhledat v investičním slovníku