Investiční slovník

Volatilita

Volatilita definice

Volatilita vyjadřuje procentuální rozsah fluktuace ceny finančního nástroje. Matematicky volatilita odkazuje na směrodatnou odchylku vzhledem k minulosti. Čím vyšší je volatilita, tím větší pohyb ceny se očekává v obou směrech. Ve většině případů se volatilita cenného papíru vypočítá na základě jeho odchylky od průměru za příslušné období. Volatilita je rozmezí kolem tohoto průměru. Čím je akcie volatilnější, tím vyšší je její riziko. Naopak investice s nízkou volatilitou bývají bezpečnější. Dobrým příkladem jsou dluhopisy. U některých aktiv, jako jsou nemovitosti, se cena neměří denně, a proto se tato aktiva jeví jako méně volatilní. Implicitní volatilita je termín používaný při obchodování s opcemi.

Vnitřní hodnota Volume
Vyhledat v investičním slovníku