Investiční slovník

Výroční zpráva

Výroční zpráva definice

Výroční zpráva shrnuje všechny aktivity a důležité informace z uplynulého roku veřejně obchodované společnosti. Výroční zprávu schvalují akcionáři na výroční valné hromadě. Kromě zprávy o řízení jsou do výroční zprávy zahrnuty také roční účetní závěrky, tj. rozvaha a výkaz zisků a ztrát. Obsahuje také plány do budoucna.

Vypořádání Vzestupný trend
Vyhledat v investičním slovníku