Investiční slovník

Vzestupný trend

Synonymum Vzestupný trend: Rostoucí trend

Vzestupný trend definice

Vzestupný trend značí rostoucí cenu cenného papíru nebo indexu v daném sledovaném období. Rozlišují se krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé vzestupné trendy. Na grafu se uptrend tradičně pohybuje z levého dolního rohu do pravého horního rohu. Vzestupný trend je charakterizován vyššími vrcholy a dny po určité období. Obdobným způsobem jsou definovány sestupné a boční trendy.

Výroční zpráva Vztahy s investory
Vyhledat v investičním slovníku