Vzácné kovy byly od krize COVID-19  ve středu zájmu mnoha investorů a po letech bočního pohybu jsme opět zaznamenali rostoucí trendy. Akcie těžařů stříbra a zlata se v posledních měsících vyvíjely velmi pozitivně. Hlavním důvodem je fakt, že investoři, kteří reagovali na prudký pokles globálního růstu v důsledku pandemie COVID-19, považují drahé kovy za tradičně bezpečná útočiště.

Je přirozené, že akcie těžařů stříbra reagují na cenu komodity velmi silně.  Pokud má důl výrobní náklady například 15 USD za unci a cena drahého kovu stoupne z 16 USD na 17 USD, zisky se zdvojnásobí. Mnoho akcií těžařů stříbra se proto chová téměř jako pákové produkty na stříbro.

Stříbro je mezi investory obecně tradičně velmi populární komoditou. Investice do stříbra určitě nepatří mezi minoritní typ investování.

Ačkoli všechny akcie v tomto odvětví profitují z vyšší ceny stříbra, výkonnost jednotlivých akcií se přesto velmi liší. Jaká je prognóza ceny stříbra na rok 2020 a které akcie nabízejí největší potenciál?

investice do stříbra
Do stříbra lze investovat buď fyzicky ve formě stříbených prutů a mincí nebo prostřednictvím stříbrných certifikátů, akcií, futures, opcí a ETF.

Co je to stříbro a jaké má využití

Slovo stříbro, stejně jako anglický termín silver, je odvozeno z germánského slova silubra. Latinský termín pro stříbro je argentum. Stříbro je těženo a zpracováváno lidmi asi 7 000 let. Ve starověku bylo stříbro, které většinou pocházelo z řeckých dolů, občas cennější než zlato a bylo dlouho považováno za běžný platební prostředek. Když Španělé do Starého světa přinesli velké množství stříbra z Latinské Ameriky, jeho hodnota výrazně poklesla. Nakonec se zlato stalo měnovým kovem a poměr ceny zlata k ceně stříbra klesl z 1:14 na méně než 1:100. V současné době je poměr hodnot přibližně 1:96. Stříbro bylo dlouhodobě využíváno pro výrobu luxusního nádobí a nábytku. Pozdější využití bylo například při výrobě stříbrných solí, které se využívaly pro výrobu fotografií. Dnes nachází stříbro stále více nových aplikací v oblasti elektrické a lékařské techniky, katalyzátorů a kosmetiky.

Drahý kov stříbro (chemický symbol Ag) je kovový prvek, který byl poprvé oddělen od olova na ostrovech v Egejském moři a Anatolii zhruba 4000-3500 let př.n.l.. Stejně jako titan, železo, měď, nikl, palladium, platina a kobalt je jedním z tzv. přechodných kovů. Tyto kovy se vyznačují vysokou pevností v tahu, hustotou, teplotou tání a teplotou varu. Z tohoto důvodu mají přechodné kovy v průmyslu celou řadu možných aplikací. Stříbro je také těžký kov, který je relativně měkký a snadno kujný. Ve svém nemodifikovaném stavu má nejvyšší elektrickou vodivost ze všech prvků. Pouze kapalné supravodiče a krystalické formy uhlíku, jako je diamant nebo grafit, jakož i nitrid boritý, vedou elektřinu lépe než stříbro. V zemské kůře je stříbro přibližně 20krát běžnější než zlato.

Stříbro také dobře vede teplo a má nejvyšší optický odraz. Přestože je stříbro velmi stabilní ve vodě a na čistém vzduchu, pokud je vystaven např. ozónu, nebo sirovodíku, reaguje změnou barvy. V případě kontaktu se sírou nebo jejími sloučeninami se na povrchu vytvoří černá vrstva sulfidu stříbrného, která však může být znovu vyčištěna.

Čtěte také >> Průvodce pro investování do zlata

Až do 20. století byly stříbrné mince vedle těch zlatých nejdůležitějším platebním prostředkem na Zemi. Existuje nejméně čtrnáct jazyků, ve kterých je slovo stříbro synonymem pro peníze.V dnešní době se stříbro využívá v celé řadě oborů – od bižuterie přes zdravotnictví až po elektroniku.

Bratři Huntové – spekulace na stříbro

Od poloviny sedmdesátých let do roku 1980 došlo k velké spekulaci na cenu stříbra, kterou spustili bratři Nelson Bunker Hunt a William Herbert Hunt. Bratři Huntové společně s bohatými arabskými obchodníky nakoupili obrovské množství stříbra nebo kontraktů na stříbro na komoditních futures, a pokusili se tak ovládat stříbrný trh. Ostatní investoři skočili na rozjetý vůz kvůli rostoucím cenám, a tak ještě umocnili nárůst ceny. Podle zpráv se o bratrech Huntových říká, že nakoupili přibližně 150 milionů uncí stříbra a kontrakty na dalších 200 milionů uncí. Celkem to odpovídalo téměř 11 000 tunám stříbra. Cena stříbra vzrostla z 2 USD v roce 1973 na 50 USD v lednu 1980. Následně se cena opět zhroutila a zůstala pod hodnotou 20 USD déle než 20 let.

Chcete získat zdarma tipy na zajímavé akcie?

Odebírejte pravidelný týdenní akciový newsletter Breakout Trader. Každý týden tip na obchodování čtyř světových akcií.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Co řídí cenu stříbra

Cena všech drahých kovů závisí hlavně na dvou faktorech – reálné úrokové sazbě a nabídce a poptávce. Oba faktory jsou poněkud složitější než na první pohled zdá. V zásadě lze předpokládat, že výhled na drahé kovy je dobrý, zejména pokud reálné úrokové sazby klesají nebo jsou záporné. Jaká je skutečná úroková sazba a proč jsou tedy drahé kovy žádané? Reálná úroková sazba se vypočítá odečtením inflace od úrokové sazby pro bankovní vklady nebo státní dluhopisy.

Investice do stříbra

Stříbro je některými investory označováno jako “malý bratr zlata”. Označení vychází z velikosti trhu, který je v případě stříbra daleko menší než u zlata. Vývoj ceny stříbra je mnohem volatilnější. Stříbro stejně jako zlato tradičně slouží jako ochrana před inflací, měnovými riziky a nenadálým prudkým poklesem na akciových trzích.

Mnoho investorů však záměrně investici do stříbra a jiných drahých kovů do svého portfolia nevpouští, jelikož ve formě komodit nenabízí žádné dodatečné zisky ve formě dividendy.

Profit (nebo ztráta) vycházejí čistě ze změny tržní ceny aktiva. Z fundamentální analýzy je navíc v případě drahých kovů často velmi obtížné dospět k relevantním závěrům.

Jak tedy vypadá investice do stříbra vylepšená o dividendové výnosy? Jak již tušíte, je to právě investice do stříbra ve formě “stříbrných akcií”, o kterých bude řeč níže.

Proč je skutečná úroková sazba rozhodující

Pokud v danou chvíli investoři nemohou efektivně zhodnocovat svůj kapitál prostřednictvím dluhopisů nebo úroků na spořícím účtu (nebo dokonce po započtení inflace peníze ztrácejí), zlato, stříbro a další drahé kovy jsou vhodnou alternativou.

Posledních několik let však ukázalo, že drahé kovy nemusí zákonitě být v případě nízkých úrokových sazeb bezpečným útočištěm. Navíc existuje i mnohem více alternativ ke státním dluhopisům, které dosahují pozitivní úrokové sazby. Například akcie s vysokým dividendovým výnosem převyšujícím míru inflace nebo podnikové dluhopisy.

Totéž platí pro směr, ve kterém se skutečná úroková sazba pohybuje. Pokud je skutečná úroková sazba záporná, ale roste, je to spíše nevýhodná situace pro drahé kovy. Totéž platí pro pozitivní úrokovou sazbu. Klesající skutečná úroková sazba ovšem může vést ke zvyšování ceny stříbra. V následujícím grafu vidíte reálné úrokové sazby v Německu zveřejněné Bundesbank na základě desetiletých federálních dluhopisů.

Stříbrné akcie

Hlavní rozdíl oproti zlatu – vysoká poptávka po stříbře z průmyslu

Otázka nabídky a poptávky není o nic méně složitá. Kromě objemu výroby je průmyslová poptávka obzvláště důležitým faktorem. Na rozdíl od zlata představuje průmyslová poptávka největší podíl poptávky po stříbře. Asi 35 % roční produkce stříbra je využito v elektronice. Dalších 25 % se používá při výrobě mincí.

Kromě toho investoři přirozeně také ovlivňují cenu stříbra. Zejména u investorů se poptávka v období krize výrazně zvyšuje a vede ke zvyšování ceny drahých kovů. Bylo zajímavé sledovat, co se dělo se stříbrným trendem během finanční krize v důsledku COVID-19 i bezprostředně po ní.

Jedním z nejdůležitějších argumentů stříbrných býků je klesající produkce drahých kovů od roku 2014. Tato okolnost však nebyla zapříčiněna nedostatkem suroviny, ale spíše slabými investicemi. S nízkou cenou stříbra se v dolech netěží tolik suroviny, kolik by bylo možné.

Je nárůst hodnoty stříbra udržitelný

Hodnota stříbra se v průběhu úvěrové krize v roce 2011 zvýšila na 50 USD za trojskou unci. V tomto období na trzích panovala obrovská nejistota, v důsledku které se investoři uchylovali k tradičním bezpečným aktivům. Od té doby však na stříbře vznikl dlouhodobý downtrend a jeho cena klesla až pod hranici 14 USD za trojskou unci, což je pokles o vice než 72 %.

V polovině roku 2016 se však pokles zastavil a došlo k drobné korekci na hodnotu cca 21 USD. Od té doby se trend pohyboval převážně do strany.

Dalším impulsem na trendu stříbra byl konec roku 2018, kdy na trzích zavládla panika a cena stříbra opět ožila. Na hranici 14 USD se vytvořil dvojitý support, což je důležitá formace technické analýzy a symbolizuje velmi obtížně prolomitelnou bariéru na dané ceně. Medvědí trend tak pozbyl na síle a stříbrní býci se chopili kormidla.

Dvojité dno je právě jedna z formací, která signalizuje ukončení dlouhodobě klesajícího trendu. Je to známka, že investoři již dané aktivum razantně odmítají koupit za tuto či nižší cenu.

cena stříbra historie

Cena spotového stříbra na burze vyjádřena pomocí CFD kontraktu (XAGUSD). Zobrazení od ledna 2011 do 9.4. 2020. Zdroj: LYNX

Vyhlídky stříbra se výrazně zlepšily

Celková situace u stříbra a jiných drahých kovů se od poloviny roku 2019 průběžně zlepšovala. Především rostoucí poptávka investorů zajistila, že dříve existující převis nabídky byl nyní do značné míry odstraněn. Reálné úrokové sazby nadále kolísají v negativním teritoriu a kvůli expanzi peněžních zdrojů centrálních bank v důsledku pandemie COVID-19 jsou obavy z inflace stále aktuální. Cenový graf stříbra také vypadá velmi pozitivně. Situace se ve srovnání se začátkem roku 2019 výrazně zlepšila.

Aktuální cena stříbra

Aktuální cena stříbra
 
Aktuální cena spotového stříbra na burze vyjádřena pomocí CFD kontraktu (XAGUSD). Cena za unci na grafu je 23,02 USD. Aktualizováno k datu 23.7.2020. Zdroj: LYNX

Předpověď ceny stříbra v roce 2020

Podívejme se nejprve na obecnou situaci. Cena Stříbra silně poklesla z historicky nejvyšší hodnoty 50 USD v roce 2011 a od té doby se zatím nedokázala zotavit. Po celá léta se trend pohyboval do strany v rozmezí 14 a 20 USD.

Od roku 2018 se však pozitivní signály zvyšují. Dříve existující klesající trend byl překonán a změněn na postranní trend.

Nyní je nutné překonat resistenci v rozmezí 19 až 20 USD, aby se vytvořil nový vzestupný trend. Poté by mohla cena posílit na 25 USD a dlouhodobě až na 30 USD.

Graf vyvoj ceny stříbra - prognóza

 

Nejlepší stříbrné akcie v roce 2020

V následující tabulce najdete seznam deseti nejlepších stříbrných akcií pro rok 2020, z nichž tři mají výjimečný potenciál, a proto je podrobněji rozebíráme níže. S těmito akciemi můžete profitovat z rostoucího trendu komoditního stříbra.

Seznam nejlepších stříbrných akcií

NázevISINSymbolMěna
First Majestic SilverCA32076V1031AGCAD
Fortuna Silver MinesCA3499151080FSMCAD
FresnilloGB00B2QPKJ12FRESGBP
Hecla MiningUS4227041062HLUSD
KGHMPLKGHM00001KGHPLN
MAG SilverCA55903Q1046MAGCAD
Pan American SilverCA6979001089PAASCAD
Silvercorp MetalsCA82835P1036SVMCAD
SSR MiningCA7847301032SSRMCAD
Wheaton Precious MetalsCA9628791027WPMCAD

Akcie SSR Mining

SSR Mining  (ISIN: CA7847301032 – Symbol: SSRM – Měna: USD), dříve Silver Standard Resources, se zabývá alokací a produkcí stříbra a zlata v Peru, Mexiku, Chile, Argentině a USA. Nedávno společnost SSR oznámila svůj záměr sloučit se se společností Alacer Gold. Jelikož jsou obě společnosti oceněny částkou přibližně 2 miliardy USD, měla by nová společnost tržní kapitalizaci přibližně 4 miliardy USD. Generálním ředitelem nové SSR Mining by byl Rodney Antal – současný generální ředitel společnosti Alacer Gold. Účelem sloučení je primárně snížit náklady. Podle analytiků se obě společnosti navzájem doplňují téměř dokonale a synergie by tam mohla přinést značný prospěch. SSR Mining má na svém bankovním účtu hotovost přibližně 500 milionů USD a po fúzi se finanční síla společnosti opět výrazně zvýší. To společnosti umožní financovat další těžební činnosti, například dva projekty, na které se v současné době připravuje studie proveditelnosti.

V poslední době se růst zisku SSR zrychlil. Zisky se v posledních třech čtvrtletích zvýšily v průměru o 309 %. V posledním čtvrtletí činil růst tržeb 30 %, zatímco zisky vzrostly o 121 %. Zisk na akcii 0,31 USD značně převýšil očekávání analytiků 0,27 USD a naopak tržby ve výši 164,5 milionu USD byly nižší než očekávaných 168 milionů USD. Vzhledem k omezením v důsledku pandemie Covid-19 je to však stále velmi atraktivní výsledek. Za celý minulý rok analytici očekávají 79% nárůst zisku na akcii z 0,76 USD na 1,36 USD. Při zpětném pohledu na poslední tři roky byl růst tržeb 8 % a 6 %. Nárůst ceny stříbra od roku 2019 tedy bude mít mimořádně pozitivní dopad na vývoj tržeb společnosti. Za zmínku také stojí, že počet akcií, které vlastní hlavní investoři, v posledních třech čtvrtletích neustále rostl.

SSR Mining je malá, ale výkonná těžební společnost, která díky spojení s Alacer Gold značně posílí svoji pozici na trhu. Ziskovost by se také měla zvýšit. Investoři by však měli otevřít jen malou pozici, protože akcie jsou extrémně volatilní. Z minima 10 USD v průběhu pandemie COVID-19 se akcie zotavila na současnou cenu 18,50 USD.

Graf akcie SSR MiningGraf akcie SSR Mining (SSRM). Zdroj: LYNX.

Akcie Wheaton Precious Metals

Kanadská společnost Wheaton Precious Metals (ISIN: CA9628791027 – Symbol: WPM – Měna: USD) je podle svých vlastních prohlášení největší „silver streaming“ společností na světě. Tento obchodní model znamená, že společnost se nezabývá přímo alokací a těžbou stříbra, ale spíše investicemi do zajímavých projektů a společností v tomto sektoru. Na oplátku za své včasné investice do nových těžebních projektů stříbra a zlata nyní společnost realizuje velkou část své produkce za velmi příznivé náklady. Společnost, která vznikla v roce 2004 odštěpením od společnosti Goldcorp, generuje téměř dvě třetiny svých výnosů z těžby stříbra a něco přes třetinu z těžby zlata. Wheaton Precious Metals v současné době uzavírá dohody o 20 nových těžařských dolech a 9 dalších projektech. Společnost má portfolio nízko nákladových dlouhodobých projektů, včetně Vale’s Salobo Mine, Glencore’s Antamina Mine a Newmont Goldcorp’s Peñasquito Mine.

Wheaton Precious Metals se obvykle finančně podílí na těžebních projektech v rané fázi, čímž minimalizuje celkové riziko. Standardní těžební společnosti zpravidla investují obrovské množství kapitálu do jednotlivých dolů od vývoje až po samotnou produkci a nesou ohromná finanční rizika. Není vyloučeno, že v řadě projektů mohou vznikat vysoké neplánované náklady, v důsledku kterých daný projekt v pokročilejší fázi přípravy celkově selže a daná společnost tak realizuje obrovské finanční ztráty. Nicméně pro Wheaton Precious Metals skutečné výrobní náklady nehrají velkou roli, neboť společnost se podílí primárně na prodeji. Další výhodou obchodního modelu je fakt, že jelikož společnost neprovozuje vlastní doly, jsou její náklady extrémně nízké. Počet zaměstnanců je taktéž velmi nízký – pouze 39 expertů, správců a manažerů.

Během posledních tří let stagnovaly jak příjmy, tak i zisky, ale nedávný nárůst ceny stříbra způsobil, že společnost má opět obrovský růstový potenciál. V posledních třech čtvrtletích se zisky společnosti zvýšily v průměru o 91 % a ve druhém čtvrtletí 2020 se také očekává zdvojnásobení zisků. Pro celý rok analytici předpovídají nárůst zisku o 59 % z 0,56 na 0,89 USD. Současně se očekává nárůst tržeb o 16 % z 861 milionů USD na přibližně 998 milionů USD. Společnost, která je na burze při ceně akcií 37,50 USD oceněna částkou přibližně 17 miliard USD, v současné době vyplácí čtvrtletní dividendu ve výši 0,10 USD.

Díky škálovatelnému obchodnímu modelu může Wheaton Precious Metals neustále investovat do nových slibných stříbrných a zlatých projektů v raných fázích a podílet se tak na pozdějších úspěších. Pokud občas jedna z řady investic nevyjde podle plánu, je to bráno v úvahu již při realizaci investice a ztráty jsou udržovány v úzkých mezích. Zisky rostou ruku v ruce s rostoucí cenou stříbra a zlata – jako se tomu děje od minulého roku. Snížení cen drahých kovů nicméně také nabízí řadu výhod. V době, kdy mají důlní operátoři nedostatek hotovosti, může společnost získat účast na nových projektech za zvláště příznivých podmínek. Není proto divu, že tato akcie, na rozdíl od ostatních stříbrných akcií, před několika dny již otestovala své historické maximum 47,60 USD z roku 2011. Akcie, která je v současné době opět oceněna o 10 USD levněji, je podle našeho názoru volbou číslo jedna pro investory, kteří chtějí profitovat z rostoucí ceny stříbra.

Graf akcie Wheaton Precious Metals

Graf akcie Wheaton Precious Metals (WPM). Zdroj: LYNX.

LYNX TIP: O tom, jak fungují akcie blíž, se můžete dočíst v našem akciovém průvodci.

Akcie Pan American Silver

Pan American Silver (ISIN: CA6979001089 – Symbol: PAAS – Měna: CAD) je kanadská těžební společnost, která se soustředí primárně na Latinskou Ameriku. Společnost byla založena v roce 1994 a provozuje stříbrné doly v Mexiku, Peru, Bolívii, Argentině a Kanadě. Pan American Silver je jedním z největších producentů stříbra na světě s ročním objemem produkce přibližně 26 milionů uncí. Jako vedlejší produkty společnost těží zlato, zinek, olovo a měď. Pan American Silver generuje zhruba tři čtvrtiny svých příjmů v Mexiku a Peru. La Colorada v Mexiku je největší důl v majetku společnosti. Kromě stříbra se zde těží také zinek, olovo a zlato. S cenou akcie 26,50 USD má Pan American Silver tržní kapitalizaci přibližně 5,5 miliardy USD.

V posledních třech letech se tržby zvýšily v průměru o 19 %, ale zisky za stejnou dobu klesly o 40 %. V prvním čtvrtletí roku 2020 společnost vygenerovala tržby ve výši 358 milionů USD, vyprodukovala 5,6 milionu uncí stříbra a došlo ke ztrátě na akcii ve výši 0,04 USD. Tato čísla byla výrazně pod očekáváním analytiků, kteří očekávali tržby ve výši 389 milionů USD a zisk na akcii ve výši 0,13 USD. Důvodem bylo dočasné uzavření nejdůležitějších dolů v důsledku pandemie COVID-19 a řada neplánovaných odpisů majetku. Výroba se nyní obnovila a čtvrtletní dividenda ve výši 0,05 USD bude opět vyplácena. V prvním čtvrtletí byl také vygenerován cash flow ve výši 114 milionů USD. Díky likvidním prostředkům ve výši 479 milionů USD se Pan American Silver nachází v pohodlné finanční situaci. Další zátěž z dopadu pandemie COVID-19 se očekává rovněž ve druhém čtvrtletí. Za celý rok se tedy očekává pokles zisku na akcii o 32 %.V nadcházejícím roce 2021 však analytici očekávají, že se zisk ztrojnásobí na 1,57 USD.

Akcie společnosti Pan American Silver vykazují vzestupný trend od svého minima 5,40 USD v roce 2016 až na dlouhodobé maximum 30,59 USD. To znamená, že historická maxima 44 USD z let 2008 a 2011 jsou opět poměrně reálnými cenovými cíli. Pokud cena stříbra vzroste nad 20 USD, je tento scénář velmi pravděpodobný. Pan American Silver je také vzrušující akcií pro spekulativní investory. Lze očekávat, že akcie, která během koronavirové havárie krátce klesla až na cenu 10,60 USD, bude i nadále velmi volatilní.

Graf Akcie Pan American Silver

Graf akcie Pan American Silver (PAAS). Zdroj: LYNX.

Je investice do stříbra ve formě akcií výhodnější než do komodity jako takové?

Jak jsme již zmínili, stříbro tradičně může sloužit mnoha investorům pro hedging v době nejistoty na trhu. Na druhou stranu, investování do stříbra jako komodity je zpravidla velmi nepředvídatelné.

Jak jsme si ukázali výše, akcie těžařských společností jsou vhodnou alternativou s velmi lukrativním potenciálním zhodnocením. Navíc zde máte příjemný benefit v podobě dividend.

Loading ...
Company name ISIN Symbol Currency Market capitalisation Previous close 1D 1W 6M 1Y 1M
Silvercorp Metals CA82835P1036 SVM USD 0,75 4,10 2,93 % 4,46 % 53,45 % 41,14 % 27,49 %
SSR Mining CA7847301032 SSRM USD 1,10 5,43 -1,29 % -5,47 % -54,69 % -63,24 % -3,77 %
Wheaton Precious Metals CA9628791027 WPM USD 25,57 56,41 1,86 % -0,62 % 17,15 % 28,69 % 6,41 %
Fortuna Silver CA3499151080 FSM USD 1,91 6,08 2,96 % 7,38 % 58,48 % 92,62 % 31,24 %
Pan American Silver CA6979001089 PAAS USD 8,22 21,04 7,60 % 1,89 % 44,85 % 51,84 % 19,03 %
First Majestic Silver CA32076V1031 AG USD 2,19 7,17 6,14 % -0,39 % 28,98 % 32,35 % 8,10 %

Přečtěte si také:

LYNX – partner Interactive Brokers v ČR

Máte Máte zájem o investiční účet u Interactive Brokers? Pak spojte výhody obchodování u IB s výhodami investičního účtu prostřednictvím LYNX. Porovnejte naše služby a využijte podpory v českém jazyce. Zjistěte více na: Interactive Brokers

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Denní maximum
Denní minimum
---
---
---
---

Displaying the --- graf

Displaying today's chart