Nejlepší akcie zlata pro rok 2022
Akcie zlata a zlato jsou stále mnohými považovány za cennou ochranu kapitálu v době krize. Tento lesklý kov si historicky si zachoval významnou hodnotu, a to i během finančních krizí a období vysoké inflace.


Poznejte výhody a nevýhody zlatých akcií a seznamte se společnostmi, která jsou se zlatem jeho těžbou a zpracováním spojené. Pokud hledáte brokera pro obchodování akcií, klikněte zde.

Zlato a akcie zlata v roce 2023

Po růstu o 18 % v roce 2019 a v následujícím roce dokonce o 27 % došlo v roce 2021 u ceny zlata ke ztrátě přibližně 5 %. Pokles hodnoty drahého kovu pokračoval i v roce 2022 navzdory vysoké inflaci. Cena trojské unce (31,1 gramu) se v březnu po vypuknutí války na Ukrajině dotkla historického maxima z roku 2020 na úrovni kolem 2070 USD. Následně však došlo k poklesu ceny.

Rok 2023 se zdá být pro zlato prozatím dobrým rokem. Vzácný kov odstartoval silně a na začátku května zaznamenalo zlato zisk více než 15 %. V posledních měsících však přišla korekce. Ti, kteří věří v další růst ceny zlata, by se mohli poohlédnout právě po akciích těžařů zlata.

Jak investovat do zlata?
Do zlata lze investovat buď fyzicky ve formě zlatých prutů a mincí nebo prostřednictvím zlatých certifikátů, akcií, futures, opcí a ETF.

Co je to zlato?

Zlato je snad nejdůležitějším drahým kovem na světě. Jedná se o velmi vzácný prvek, který po staletí sloužil jako platební prostředek a symbol prestiže. Až do poloviny 20. století našeho letopočtu bylo široce využíváno k výrobě mincí.

Jde o vzácný kov, který nelze synteticky vyrobit. Ve skutečnosti je všechno zlato na Zemi přítomno již od vzniku samotné planety.

Co jsou akcie zlata?

Akcie těžařů zlata jsou akcie společností, které se aktivně podílejí na lokalizaci zlatých ložisek v zemi. Těžba zlata je velmi nákladná. Společnosti musí běžně platit zaměstnance, stroje, zařízení, povolení, administrativu a mnoho dalších položek. Rozhodujícím faktorem je cena zlata.

Příjmy firem těžících zlato pochází z produkce tohoto kovu samotného. Na cenu zlata však nemají vliv. Jediným způsobem, jakým může společnost zvýšit své zisky, je zvýšení objemu těžby zlata. Případně snížení nákladů na jeho těžbu.

Za účelem úspory nákladů jsou malé těžební společnosti neustále skupovány většími hráči. Tento trend vedl ke vzniku několika obrovských hráčů na trhu, kteří často pracují mnohem levněji a efektivněji než menší konkurenti.

Chcete získat zdarma tipy na zajímavé akcie?

Odebírejte pravidelný týdenní akciový newsletter Breakout Trader. Každý týden tip na obchodování čtyř světových akcií.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Akcie těžařů zlata jsou na ceně tohoto drahého kovu do určité míry závislé. Pokud cena roste, roste i hodnota akcií. Pokud cena klesá, nedaří se obvykle ani akciím. 

Pro mnoho obchodníků je investice do zlata samotného méně lákavá než třeba právě investice do akcií těžařských společností. Lesklý kov negeneruje žádnou dividendu. Také je velmi obtížné určit vnitřní hodnotu tohoto vzácného kovu.

Vedle výrobních nákladů je cena silně závislá na nabídce a poptávce. Při investici do zlata tak hrají svou roli i makroekonomické události a hospodářské cykly. Zlatu se často daří v obdobích hospodářských krizí a v dobách, kdy ve finančním světě panuje nejistota nebo panika.

Výhody investování do akcií zlata

 • Zajištění proti inflaci: Investoři se obrací ke zlatu obvykle v době, kdy je inflace vysoká. Nabídka zlata je omezená a dokáže si tak často lépe udržet svou hodnotu.
 • Diverzifikace portfolia: Akcie zlata mohou sloužit jako diverzifikační strategie, protože zlato má často tendenci se chovat jinak (negativní korelace) než některé akcie a dluhopisy.
 • Příležitosti pro růst: Pokud cena zlata poroste, akcie zlata mohou přinést značné zisky.

Zlaté akcie: Nevýhody a rizika

 • Volatilita: Akcie zlata mohou zažívat silné cenové pohyby směrem nahoru i dolů.
 • Rizika spojená s těžebními společnostmi: Těžební průmysl čelí významným provozním rizikům, jako jsou důlní neštěstí, technické problémy a politické nepokoje v regionech, kde se doly nacházejí. Nečekané problémy společnosti se tak mohou projevit i v ceně akcií a je důležité mít toto riziko na paměti.
 • Závislost na ceně zlata: Výkonnost akcií těžby zlata je velmi závislá na ceně zlata. Klesne-li cena zlata, obvykle klesnou na hodnotě i akcie společností zabývajících se těžbou zlata. Společnosti těžící zlato proto mají malý vliv na vlastní finanční výsledky.
 • Kapitálová náročnost pro těžební společnosti: Firmy těžící zlato často musí provádět značné kapitálové investice do průzkumu, těžby a infrastruktury. To může negativně ovlivnit jejich finanční situaci.

Jak vybírat akcie zlata?

Dluhy:

U akcií těžařů zlata je důležité zjistit, jaký má daná společnost aktuálně dluh. Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je pro společnosti působící na komoditním trhu důležitý faktor, který vypovídá o solventnosti dané společnosti.

Cena zlata může prudce kolísat a společnost musí být dostatečně solventní, aby mohla plnit všechny (platební) závazky i v méně příznivém období.

Rezervy:

Společnost těžící zlato musí mít také velké finanční rezervy. Vedle dostatku kapitálu je dobré zohlednit také kvalitu a množství zlatých dolů, které má společnost k dispozici.

Hotovostní náklady a AISC (All-in-Sustaining-Costs = náklady na trvalé udržení):

Peněžní náklady a poměr AISC jsou důležité fundamentální ukazatele o dané akcii těžaře zlata. Jedná se o ukazatel, který vypovídá mnoho o kontinuitě společnosti při určité ceně zlata.

Hotovostní cena označuje, jak vysoká cena zlata je nezbytná k pokrytí nákladů na produkci daného těžaře. Jedná se například o mzdy, licenční poplatky, energie, spotřebu, náklady na dopravu atd.

AISC je ukazatel v odvětví těžby zlata, který se používá od roku 2013 a poskytuje transparentnější a jasnější představu o nákladech, které jsou potřeba uhradit, aby mohla daná společnost provozovat své aktivity.

Akcie zlata: Aktuální vývoj ceny

V následující tabulce najdete aktuální informace o zlatých akciích. Některé z těchto akcií jsou stručně představeny níže.

Loading ...
Název společnosti Symbol Měna Tržní kapitalizace (v mld. USD) Zavírací cena předchozího dne Den Týd. Půl roku 1 rok
Gold Fields GFI USD 16,25 18,19 -0,16 % 4,37 % 29,62 % 15,37 %
Kinross Gold KGC USD 7,83 6,48 -1,54 % -0,31 % 24,61 % 19,92 %
SSR Mining SSRM USD 1,05 5,34 -2,81 % 6,79 % -62,20 % -67,74 %
Franco Nevada FNV USD 22,69 121,32 -2,70 % -3,48 % -15,01 % -24,73 %
Wheaton Precious Metals WPM USD 23,48 52,62 -1,56 % 2,43 % 21,97 % -0,82 %
Agnico Eagle Mines AEM USD 30,64 61,67 -0,36 % -0,89 % 26,44 % 3,66 %
Royal Gold RGLD USD 7,89 120,07 -2,19 % -4,23 % 10,26 % -16,56 %
Newmont Mining NEM USD 44,54 39,07 -1,10 % -2,55 % -2,00 % -24,26 %
Barrick Gold GOLD USD 31,36 18,04 -1,00 % 0,00 % 13,47 % -10,92 %

Akcie Royal Gold (RGLD): Důmyslný obchodní model

Americká společnost Royal Gold se zabývá drahými kovy. Namísto toho, aby sama prováděla nákladný průzkum, ale podporuje provozovatele dolů při financování jejich projektů. Firma se buď podílí na výnosech pevným poměrem (tzv. licenční poplatky), nebo může vytěžený drahý kov později odkoupit za zvlášť výhodné ceny (tzv. streaming).

Společnost Royal Gold generuje příjmy z více než 40 zlatých dolů. Není tedy závislá na úspěchu jednoho nebo několika málo dolů. Přibližně 73 % produkce tvoří zlato, zbytek stříbro a měď. Dalších 19 dolů je ve fázi vývoje a 125 dalších projektů je ve fázi průzkumu a hodnocení. Další jasnou výhodou tohoto obchodního modelu je, že nepotřebuje téměř žádné zaměstnance.

Ve společnosti Royal Gold se o majetek stará přibližně 30 vysoce kvalifikovaných zaměstnanců ve čtyřech kancelářích. Například producent zlata Newmont Mining má téměř 40 000 zaměstnanců.

Graf akcie RGLD

 • Den
 • Týden
 • Měs.
 • 6 M
 • YTD
 • 1 rok
 • 5 let
 • Max
Loading ...
Loading ...

Společnost Royal Gold zvyšovala dividendu v průměru o 15 % již 21 let v řadě, a to navzdory někdy prudkým výkyvům cen na komoditním trhu.

Akcie Franco Nevada (FNV): Patnáct zvýšení dividend v řadě

Kanadská komoditní skupina Franco Nevada vznikla v roce 2007 oddělením od společnosti Newmont Mining. Má podobný obchodní model jako Royal Gold. Tato torontská společnost financuje především provozovatele zlatých dolů. Dále také stříbrné, ropné a plynové projekty, což je výhodné zejména v době rostoucích cen energií. Společnost Franco Nevada má podíly přibližně v 57 těžebních dolech na drahé kovy v Severní, Střední a Jižní Americe, které generují přibližně 69 % tržeb. Dále pak v 55 producentech ropy s podílem na tržbách přibližně 31 %. Kromě toho má společnost Franco Nevada podíly ve 42 těžebních projektech v pokročilé fázi a v dalších 250 komoditních projektů ve fázi průzkumu, které slibují vysoký potenciál příjmů do budoucna.

Graf akcie FNV

 • Den
 • Týden
 • Měs.
 • 6 M
 • YTD
 • 1 rok
 • 5 let
 • Max
Loading ...
Loading ...

Díky škálovatelnému obchodnímu modelu může skupina investovat ze svého cash flow do stále nových slibných těžebních projektů v počáteční fázi a podílet se na následné těžbě. Samozřejmě se může stát, že se nějaký projekt ukáže jako špatná investice, ale s tím se počítá. Podnik si vede tak dobře, že od IPO v roce 2007 byla dividenda zvyšována již patnáct let po sobě.

Akcie Agnico Eagle Mines (AEM): 12 těžebních zlatých dolů

Agnico Eagle Mines kanadská těžařská společnost specializující se na průzkum a těžbu drahých kovů (především zlata). Společnost má několik těžebních projektů a aktivních dolů v Severní Americe, Latinské Americe a Evropě.

Společnost klade důraz na provozní efektivitu a udržitelné postupy těžby. Usiluje o zajištění environmentální i sociální odpovědnosti a pozitivní přínos pro komunity, ve kterých působí. Stručně řečeno, Agnico Eagle Mines Limited se podílí na celém procesu vyhledávání, vývoje, těžby a zpracování drahých kovů.

Graf akcie AEM

 • Den
 • Týden
 • Měs.
 • 6 M
 • YTD
 • 1 rok
 • 5 let
 • Max
Loading ...
Loading ...

 

Firma Agnico Eagle Mines dokázala zvýšovat dividendu již 16 let v řadě. Pravidelně vyplácí dividendy v hotovosti od roku 1983.

Newmont Mining (NEM)

Newmont Mining je těžařská společnost zabývající se těžbou surovin, jako je zlato, stříbro, měď, zinek a olovo. Společnost má zlaté doly ve Spojených státech, Austrálii, Peru, Ghaně, Surinamu, Mexiku a Argentině. Newmont Corp patří mezi největší společnosti těžící zlato na světě. Společnost vznikla spojením společností Goldcorp z Kanady a Newmont Mining z USA.

Graf akcie NEM

 • Den
 • Týden
 • Měs.
 • 6 M
 • YTD
 • 1 rok
 • 5 let
 • Max
Loading ...
Loading ...

Přečtěte si také:

Použité zdroje:

gold.org: Gold miners’ costs reached a record high in 2022 but dropped in the final quarter of the year (18. 9. 2023); https://www.gold.org/goldhub/gold-focus/2023/04/gold-miners-costs-reached-record-high-2022-dropped-final-quarter-year

LYNX: Beleggen in de beste goudmijnaandelen van 2023 (18. 9. 2023); www.lynx.nl/beurs/beurs-koersen/aandelen/beste-aandelen/beleggen-in-goudmijnaandelen/

LYNX: Die besten Gold Aktien 2023 (18.9.2023); www.lynxbroker.de/boerse/boerse-kurse/aktien/die-besten-aktien/die-besten-gold-aktien/

Nejlepší a nejhorší akcie významných indexů

Které akcie hlavních indexů v poslední době nejvíce vzrostly a které klesly? Jaké jsou nejlepší akcie v roce 2024? Které cenné papíry dosáhly za posledních 5 let nejlepší výkonnosti a které naopak zaznamenaly propad? Poznejte nejlepší a nejhorší akcie dle jejich cen u těchto indexů: DAX, MDAX, Euro Stoxx 50, Dow Jones, Nasdaq 100.

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Denní maximum
Denní minimum
---
---
---
---

Displaying the --- graf

Displaying today's chart