Uran je materiál, bez kterého se neobejde žádná jaderná elektrárna. Právě narůstající počet jaderných elektráren může znamenat pro uranové akcie dobré časy.
 
V tomto článku si představíme základní fakta o uranu a jak je to s jeho produkcí. Podíváme se, co ovlivňuje cenu uranu a jak se daří společnostem těžícím uran.
 
Představíme vám aktuálně nejlepší uranové akcie a 3 nejzajímavější z nich si podrobně rozebereme.

Fakta o uranu

Uran je radioaktivní kov, který se v zemské kůře vyskytuje relativně často ve sloučeninách s více než 200 dalšími minerály. Ponecháme-li možnosti recyklace stranou, odhaduje se, že globální uranové zásoby by měly při současné spotřebě vydržet minimálně dalších 50 let.

Kanada v současné době zajišťuje přibližně 25 % celosvětové produkce uranu. Mezi další velké producenty uranu patří Austrálie, kde se také nachází největší světová uranová ložiska. Dalšími významnými producenty jsou Rusko, Kazachstán, Namibie a Niger.

Přibližně 11 % celosvětové výroby elektřiny pochází z jaderné energie. Právě snaha snižovat emise skleníkových plynů by mohla nahrávat uranovým akciím. Přes všechny své nevýhody je jaderná energie z hlediska produkce CO2 přijatelná. Hraje tak při snižování emisí skleníkových plynů důležitou roli.

Uranové akcie zpět ve hře?

Jaderná energie se obecně v očích široké veřejnosti těší špatné pověsti. Důvodem je obava z úniku radioaktivity jako při haváriích reaktorů v Černobylu a Fukušimě.

Počátkem roku 2011 vedla katastrofa v Japonsku mimo jiné k tomu, že řada vlád po celém světě iniciovala uzavírání jaderných elektráren a postupný přechod k alternativním zdrojům energie.

Po této události cena uranu (U308) klesla z přibližně 70 USD na 17 USD za libru. Investoři se následně odvrátili od uranových akcií, což vedlo k dlouhodobému drastickému poklesu ceny většiny z nich o 80-90 %. Od března 2020 se cena uranu mírně zotavila.

Rostoucí poptávka po uranu díky výstavbě jaderných elektráren

I přes havárii ve Fukušimě se počet aktivních jaderných reaktorů v posledních letech průběžně zvyšuje. Od roku 2011 se navzdory několika odstávkám počet provozovaných reaktorů na celém světě zvýšil ze 437 na 443 a ve výstavbě je 53 dalších jaderných elektráren (z toho 8 v EU).

Navyšování jaderných elektráren je dobrou zprávou pro uranové akcie. Podle Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA) je navíc ve fázi plánování více než 100 jaderných elektráren a o dalších 300 projektech se reálně uvažuje.

Samotná Čína a Indie plánují vybudovat více než 200 nových jaderných elektráren. Cílem je také omezit znečištění ovzduší. Očekává se, že podíl jaderné energie v Číně stoupne do roku 2030 ze současných 4 % na více než 20 %.

Odborníci očekávají, že poptávka po uranu jako surovině v příštích letech výrazně vzroste. Například IAEA odhaduje, že spotřeba uranu vzroste do roku 2030 z přibližně 73 000 tun (rok2016) na 108 000 tun.

Uzávěry dolů vedou k nedostatečné produkci uranu

Navzdory výše zmíněným faktům se produkce uranu neustále snižuje kvůli uzavírání dolů. Zatímco před několika lety bylo v provozu zhruba 500 uranových dolů, nyní je jich méně než 50. Přibližně 80 % světové produkce uranu pochází z pouhých deseti dolů.

Momentálně je ve fázi vývoje a plánování 5 velkých těžebních projektů, které mají zajistit dodávky uranu v následujících letech.

V roce 2018 společnost Cameco dočasně odstavila největší uranový důl na světě McArthur River, čímž snížila produkci o 8000 tun. Krátce nato společnost Kazatomprom, největší světový producent uranu se 40% podílem na trhu, rovněž vyhlásila dočasné snížení produkce nejméně o 4 000 tun ročně.

Samotná tato dvě omezení výroby snížila globální produkci uranu o více než pětinu. Situaci zhoršuje také uzavírání menších dolů, například dolu Langer Heinrich v Namibii, který provozuje těžební společnost Paladin.

Trh s uranem pomalu míří od mírného přebytku v roce 2017 k deficitu v následujících letech. V roce 2020 způsobily odstávky související s koronavirovou pandemií další pokles produkce v celkové výši přibližně 9 000 tun.

Nedostatečná produkce zvyšuje ceny uranových akcií

V důsledku postupného zvyšování poptávky by mohlo dojít k tomu, že drastické škrty v produkci budou katalyzátorem dlouhodobějšího růstu ceny uranu.

Důvodem je, že na celém světě prakticky neexistují doly, které by bylo možné při současné ceně uranu ziskově provozovat. Průměrné náklady na těžbu jsou u většiny těžebních společností vysoké.

Podle odborníků je potřebná cena uranu k otevření a udržitelnému provozu nových uranových dolů více než 60 USD za libru. Zprovoznění uranového dolu je komplikovaný, nákladný a časově náročný proces, který od samotné detekce uranového ložiska může trvat 10-20 let.

Čtěte také >> Investice do zlata: 4 nejlepší akcie těžařů zlata v roce 2021!

Provozovatelé elektráren mohou snadno absorbovat zvýšení ceny uranu, protože náklady na nákup samotné suroviny představují pouze 2-3 % z celkových provozních nákladů jaderných elektráren.

Zatímco poptávka po ropě začíná znatelně klesat při zvýšení ceny ropy, u uranu tomu tak není. Dokonce i výrazné výkyvy ceny uranu mají obecně jen minimální vliv na poptávku.

Průměrné náklady na provoz dolů jsou výrazně vyšší než aktuální cena – cca 40 USD za libru. Současná cena za libru je tudíž neudržitelná. Podle odborníků by cena mohla vyšplhat až k hodnotě 60 USD za libru, aby byla pro těžaře lukrativní.

Otevření nového uranového dolu je také komplikovaný a nákladný proces, který může trvat 10-20 let po objevení ložiska. Zvýšení ceny uranu ale může mít přímý pozitvní dopad na uranové akcie.

Nejlepší uranové akcie v roce 2021

Akcie uranu tak mohou být z dlouhodobého hlediska zajímavou investiční příležitostí. Jediným problémem je extrémně omezený počet vhodných společností, do kterých je možné investovat.

Mnoho firem specializujících se na uran bylo zasaženo cenovou krizí a následnou pandemií COVID-19. Tyto společnosti přišly o značnou část svého kapitálu. Mnoho těchto uranových akcií je nyní velmi spekulativních.

V následujícím přehledu najdete seznam 9 nejzajímavějších uranových akcií pro rok 2021.

Akcie ISIN Symbol Měna
Berkeley Energia AU0000BKY0 BKY AUD
Cameco CA13321L1085 CCJ CAD
Denison Mines CA2483561072 DNN CAD
Energy Fuels CA2926717083 UUU CAD
NAC Kazatomprom US63253R2013 KAP USD
NexGen Energy CA65340P1062 NXE CAD
Paladin Energy AU0000PDN8 PDN AUD
Uranium Energy US9168961038 UEC USD
Uranium Participation CA9170171057 U CAD

3 nejperspektivnější společnosti si nyní podrobněji rozebereme.

Název společnosti ISIN Symbol Měna Zavírací cena předchozího dne Tržní kapitalizace (v mld. USD) Den Měs. Půl roku 1 rok
Cameco Cameco CA13321L1085 CA13321L1085 CCJ CCJ USD USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uranium Energy Uranium Energy US9168961038 US9168961038 UEC UEC USD USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 nejperspektivnější společnosti si nyní podrobněji rozebereme.

Akcie Cameco (CCJ)

Pokud chcete investovat do uranových akcií, pravděpodobně se nevyhnete společnosti Cameco (ISIN: CA13321L1085 – Symbol: CCJ – Měna: CAD), největšímu veřejně obchodovanému producentovi uranu na světě.

Kanadská společnost se sídlem v Saskatoonu vznikla v roce 1988 sloučením společností Saskatchewan Mining Development Corporation (SMDC) a Eldorado Nuclear Limited.

Cameco (Canadian Mining & Energy Corporation) provozuje doly v Kanadě, USA a Kazachstánu, které podle odhadů představují 15 až 18 % světových zásob uranu (přibližně 455 milionů liber).

Prostřednictvím spolupráce s provozovateli jaderných elektráren se Cameco kromě těžby také podílí na dalším zpracování uranu a produkce jaderné energie v Kanadě.

V roce 2016 společnost uzavřela důl Rabit Lake. V loňském roce bylo rovněž oznámeno dočasné odstavení dolů Cigar Lake a McArthur. Tvrdá opatření byla přijata v reakci na nízké ceny uranu, které neumožňovaly produkci pokrývající náklady.

Týdenní graf CCJ od března 2017 do dubna 2021

Týdenní graf CCJ od března 2017 do dubna 2021

Cameco těží uran za průměrnou cenu 31 USD za libru, což je cena, které mnoho let nebylo dosaženo. S nárůstem ceny uranu v roce 2020 byla obnovena těžba v dole Cigar Lake a o znovuotevření dalších dolů se reálně uvažuje v dohledné budoucnosti.

Skutečnost, že byla Cameco dříve schopna udržet doly relativně dlouho v provozu, byla z velké části způsobena tím, že klienti společnosti odebírají uran za vyšší cenu stanovenou staršími dlouhodobými smlouvami.

V roce 2020 dosáhla Cameco ceny v průměru necelých 37 USD za libru, zatímco spotová cena byla přibližně 29 USD za libru.

Aby mohla Cameco splnit své závazky v oblasti dodávek i přes značně sníženou produkci, nakoupila nedávno velké množství uranu na trhu za příznivé ceny a přeprodala je svým zákazníkům za vyšší smluvenou cenu. Momentálně pouze třetina exportovaného uranu pochází z produkce společnosti. Zbytek je nakupován na trhu.

V důsledku cenového kolapsu uranu již mnoho konkurentů zmizelo ze scény. Jasné změny trendu od roku 2018 a výrazné snížení produkce tlačí cenu uranu zpět nahoru. Jakékoli další zvyšování ceny uranu bude silně stimulovat zisky společnosti, což je pro tuto uranovou akcii důležité.

Klesající tržby společnosti Cameco

Cameco již roky bojuje s klesajícím prodejem kvůli slabým cenám uranu. V průměru klesaly tržby za poslední tři roky o 4 %. Společnost, jejíž hodnota se na burze cenných papírů pohybuje kolem 6,2 miliard USD, však nadále generuje pozitivní cash flow (57 milionů CAD v roce 2020).

Kromě nákladů na údržbu dočasně uzavřených dolů situaci neulehčila ani pandemie Covid 19. Takže i přes vyšší ceny uranu došlo k poklesu tržeb o 3 % na 1,80 miliardy CAD. Ztráta na akcii činila 0,13 CAD.

S přibližně 943 miliony USD v hotovosti a krátkodobými investicemi má společnost stále pozitivní finanční situaci.

Akcie Cameco a dividendy

Dividenda byla v poslední době výrazně snížena na 0,08 CAD na akcii. Nicméně pouhá skutečnost, že Cameco je spolehlivě schopna vyplácet dividendu, lze v takto obtížném tržním prostředí posledních let považovat za nadstandard.

Společnost vyplácí dividendy každý rok od doby, kdy v roce 1991 vstoupila na burzu. Přestože je toto odvětví v obtížné fázi v důsledku mnoha faktorů, Cameco je stále zisková a rozděluje zisky.

Investoři, kteří sázejí na růst ceny uranu v následujících letech, tak mohou učinit prostřednictvím akcií Cameco za současnou cenu necelých 17,5 USD. Investice do uranových akcií jsou bezpochyby spojeny s vyššími riziky než investice do akcií společností z jiných sektorů.

Čtěte také >> Akcie ropy v roce 2021: 5 tipů na nejlepší ropné akcie!

Provozovatelé uranových dolů dlouhodobě pracují na hranici ziskovosti a mohli by být kdykoliv zasaženi opětovným poklesem ceny.

Cena uranu však po uzavření dolů již zaznamenala rostoucí tendenci, takže je jistě důvod k optimismu. Cameco profituje ze skutečnosti, že stále dodává uran mnoha klientům za vyšší cenu stanovenou dlouhodobými smlouvami.

U akcií Cameco, stejně jako u všech ostatních uranových akcií, lze i nadále očekávat vysoké cenové výkyvy.

Chcete získat zdarma tipy na zajímavé akcie a ETF?

Odebírejte pravidelný týdenní akciový newsletter Breakout Trader. Každý týden tip na obchodování čtyř světových akcií a vybraného ETF.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Akcie Uranium Energy (UEC)

Americká společnost Uranium Energy (ISIN: US9168961038 – Symbol: UEC – měna: USD) je jedním z mála menších producentů uranu, který se udržel na trhu. Kvůli nízkým cenám je však produkce uranu na mrtvém bodě, což ovšem neznamená, že neprobíhá zkušební vrtání a analýza dat.

Společnost realizuje své projekty v amerických státech Texas, Wyoming, Nové Mexiko, Arizona a Colorado. Uranium Energy také provozuje závod na zpracování uranu v Hobsonu v Texasu.

Uranium Energy vede zkušený a velmi obezřetný manažerský tým kolem zakladatele a generálního ředitele Adnaniho. Díky řadě správných kroků během pandemie COVID-19 společnost získala řadu uranových projektů za zlomek jejich skutečné ceny, například v povodí řeky Powder ve Wyomingu.

To umožní Uranium Energy rychle zvýšit produkci, jakmile se cena uranu vyšplhá dostatečně vysoko. Navíc Uranium Energy nedávno zakoupila 1,2 milionu liber uranu v celkové hodnotě 35 milionů CAD za příznivou cenu těsně pod 29 USD za libru, protože očekává růst ceny suroviny.

Týdenní graf UEC od března 2017 do dubna 2021

Týdenní graf UEC od března 2017 do dubna 2021

Kromě výhodné dohody o prvotřídních uranových projektech společnost během krize efektivně přizpůsobila strukturu nákladů tržní realitě. Na rozdíl od mnoha svých konkurentů v posledních letech nepodstupovala společnost žádné rizikové investice, které by jí mohly přivést do finančních problémů.

Po navýšení kapitálu koncem roku 2020 a počátkem roku 2021 má společnost Uranium Energy v současné době hotovost, majetek a uran v hodnotě přibližně 95 milionů USD.

Za vlády Donalda Trumpa se americká vláda rozhodla vybudovat strategickou národní uranovou rezervu a i Joe Biden se tohoto plánu drží. Americká vláda tak bude každý rok vykupovat uran z amerických dolů v hodnotě 150 milionů USD po dobu nejméně deseti let.

V současné době je 99 % potřebného uranu stále importováno ze zahraničí, přičemž USA jsou stále největším spotřebitelem uranu na světě. Aby bylo možné tento plán uvést do praxe, musí se obnovit nečinné uranové doly v USA.

Aktuálně je americká uranová produkce prakticky nulová. Uranium Energy má řadu projektů ve fázi přípravy, které by v blízké budoucnosti mohly být velmi důležité, aby byla uspokojena poptávka amerického energetického segmentu.

Uranium Energy a těžba titanu

Společnost není aktivní pouze v uranovém sektoru, ale také v těžbě titanu. Uranium Energy v roce 2016 získala od společnosti CIC Resources perspektivní titanový projekt Alto Parana v Paraguay. Jde o pět dolů v rozloze přes 70 000 hektarů.

Titan je univerzální kov, který se používá například při výrobě různých kovových slitin v leteckém průmyslu. Většina titanových minerálů je však nutná k výrobě oxidu titaničitého, pigmentu, který zvyšuje neprůhlednost barev, papíru, plastů, potravin a kosmetiky.

Počáteční testovací vrty (celkem 49 vrtů) byly již úspěšně dokončeny. Odhalily ložiska o velikosti přibližně 5 miliard tun horniny s vysokým obsahem oxidu titaničitého.

S tržní kapitalizací necelých 633 milionů USD má společnost, která je ve srovnání s Cameco velmi malá, vynikající pozici, aby mohla profitovat ze zvýšení ceny uranu. Uranium Energy vlastní zařízení na produkci uranu, která mohou začít fungovat, jakmile zvýšené ceny suroviny nebo lukrativní smlouvy o dodávkách s vládou USA zajistí trvalou ziskovou produkci.

S titanovým projektem Alto Parana navíc společnost efektivně diverzifikuje své aktivity, takže není tak silně závislá na vývoji uranového trhu.

Díky rostoucím cenám uranu se akcie Uranium Energy již významně vzpamatovala z koronavirové krize. Z minima 0,35 USD akcie od začátku roku posílila až na maximum 3,67 USD, což odpovídá nárůstu více než 1000 %.

Momentálně se tato uranová akcie obchoduje za cenu přibližně 2,82 USD. Pro spekulativní investory by tato cena mohla nabídnout zajímavou vstupní úroveň pro dlouhodobější investice.

V první polovině roku 2019 poklesly výnosy o 11 % v důsledku uzavření dolu McArthur River. Zisky na akcii poklesly v přibližně o 0,10 CAD na akcii. Avšak s přibližně 1,1 miliardou USD v hotovosti a krátkodobými investicemi je společnost nadále v dobrém zdravotním stavu a v pohodlné finanční pozici.

Akcie Uranium Participation (U)

Uranium Participation (ISIN: CA9170171057 – Symbol: U – Měna: CAD) investuje výhradně do fyzického uranu. Proto je tato akcie obzvláště zajímavá pro investory, kteří sázejí na další zvýšení ceny suroviny.

Společnost nabízí slušný zisk v případě rostoucích cen uranu, aniž by bylo nutné nést riziko neúspěchu vlastní těžební činnosti nebo zvyšování nákladů na těžbu.

Firma stabilně nakupuje uran z volných peněžních prostředků a následně jej ukládá v Kanadě, USA a Evropě. Vedení Uranium Participation výslovně zdůrazňuje, že jejím cílem není spekulovat na krátkodobé cenové výkyvy uranu, ale spíše neustále zvyšovat čistou hodnotu aktiv (NAV) na akcii.

Týdenní cenový graf uranové akcie U od března 2017 do dubna 2021

Týdenní cenový graf akcie U od března 2017 do dubna 2021

Objem uranu v držení společnosti se každoročně zvyšuje přibližně o 4 %. V souladu s interními směrnicemi společnosti je minimálně 85 % finančních prostředků investováno do uranu. Tržní hodnota akcie byla na začátku roku přibližně 4,90 CAD.

Akcie Uranium Participation de facto koresponduje s uranovým ETF. Jedná se o ideální akcii pro investory, kteří očekávají dlouhodobý růst ceny uranu, protože cena akcií Uranium Participation se pohybuje prakticky 1:1. Roční provozní náklady ve výši 0,9 % NAV jsou navíc velmi příznivé.

Obchodování uranových akcií prostřednictvím LYNX

Obchodujte za příznivé poplatky s nejrůznějšími finančními instrumenty jako jsou akcieETFfuturesopceCFD a forex. Dále pro vás pravidelně připravujeme naše týdenní investiční newslettery a vysíláme vzdělávací webináře. Prostřednictvím LYNX získáte přístup k profesionálním obchodním platformám.

Chcete převést zahraniční ceny akcií nebo ceny ETF na eura? Pak použijte převodník měn. Navíc pro vás pravidelně zveřejňujeme aktuální obchodní příležitosti na trhu a novinky ze světa investic v rámci Investičního portálu. V případě jakýchkoliv dotazů můžete bezplatně využít naší klientské podpory.

Přečtěte si také:

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Denní maximum
Denní minimum
---
---
---
---

Displaying the --- graf

Displaying today's chart