Maržové obchodování: Poznejte výhody a rizika obchodování na marži

Autor: Tomáš Stráník

V tomto článku:

Maržové obchodování znamená investování s vypůjčenými penězi. Maržové investování je oblíbené, neboť umožňuje investorům nakoupit více finančních produktů (například akcie, opce, futures atd.), než kolik by mohli nakoupit jen za aktuální vlastní hotovost.

Investování s pákovým efektem zní lákavě a může přinést vyšší výnosy. Zároveň však s sebou nese riziko velkých ztrát. V tomto článku se zabýváme tím, jak obchodování s marží funguje. Poznejte jeho výhody a rizika. 

Co je maržové obchodování? 

Maržové obchodování nabízí investorům možnost zaujmout větší pozice, než by bylo možné pouze za použití vlastních peněz. Tím je zajištěno, že se výsledky díky tomuto pákovému efektu znásobí. Pákový efekt může vést k větším ziskům, ale i případným ztrátám.

Co je marže?
Marže je forma zálohy (kolaterálu) držená brokerem, určená pro obchody s cennými papíry. Investoři, kteří chtějí nakupovat akcie s využitím pákového efektu, použijí svůj kapitál jako zástavu pro obchodování s vypůjčenými penězi. Prostředky, které jsou využity pro pokrytí maržových požadavků (anglicky margin), nelze použít pro otevření jiných pozic. Pokud vlastní kapitál na vašem účtu nepostačuje k pokrytí maržových požadavků na udržení pozic, má broker právo likvidovat pozice (margin call). 

Maržové požadavky na podkladové aktivum určuje makléř. Fungování maržového obchodování lze nejsnáze vysvětlit na 2 příkladech.

Příklad č.1: 

Investor má 10 000 USD na maržovém účtu a nakoupí akcie za 8000 USD. Na účtu je mu sice blokována marže, ale na finanční páku neobchoduje, protože se nejdříve použijí jeho vlastní prostředky, které plně stačí na pokrytí nákupu. Nebude tak platit úrok a nehrozí mu riziko margin callu. Může maximálně ztratit 8000 USD, což není více než hodnota jeho účtu. 

Příklad č.2: 

Investor má 10 000 USD na maržovém účtu a nakoupí akcie za 15 000 USD. V takovém případě se nejdříve použije vlastních 10 000 USD a následně se vypůjčí 5 000 USD. Úrok bude platit pouze z vypůjčených 5000 USD. Riziko margin callu zde je, jelikož může teoreticky ztratit více nežli jeho původních 10 000 USD.

Pokud se akcie obchodují na 50% marži, bude marže 7500 USD. Margin call nastane, pokud je ztráta 2500 USD a větší. 

Nákup na marži je možný pouze v případě, že máte tzv. maržový účet. Je to proto, že nákup akcií za vypůjčené peníze není s hotovostním účtem možný. Ostatní produkty, jako jsou opce, futures a forex, také používají marži.

Chcete získat zdarma tipy na zajímavé akcie?

Odebírejte pravidelný týdenní akciový newsletter Breakout Trader. Každý týden tip na obchodování čtyř světových akcií.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Výhody obchodování s marží 

Výhodou obchodování s marží je, že investorům umožňuje zaujmout větší pozice. Pokud máte pravdu a cena se pohybuje správným směrem, zisky jsou vyšší díky použití pákového efektu. Použití marže může zajistit vysoké výnosy. S pákovým efektem se ale zvyšují i rizika. Kromě toho jsou některé produkty samy o sobě pákové (například futures nebo opce). 

Není potřeba čekat na vypořádání 

Na hotovostním účtu se pracuje s tzv. vypořádáním. Tím se označuje časová prodleva mezi tím, kdy provedete obchod a skutečným připsáním aktiv/hotovosti na váš účet. Standardně jsou to dva pracovní dny a v praxi to pak znamená, že po prodeji akciové pozice musím počkat následující 2 pracovní dny, než obdržené prostředky mohu znovu použít pro nákup. 

Při směně prostředků do jiné měny je nutné standardně počkat 2 dny, než nakoupenou měnu mohu použít. 

Toto neplatí u maržového účtu. Tam funguje mechanismus bezplatné výpůjčky. Broker vám dovolí otevřít ové pozice, přestože vaše prostředky nejsou vypořádané. 

Měnové zajištění 

Při koupi zahraničních aktiv v jiné měně si můžete obnos pro nákup v zahraniční měně vypůjčit. 

Vypůjčení cizí měny na obchod bude znamenat, že hodnota obchodu částečně není vystavena měnovému riziku. Vypůjčené prostředky v zahraniční měně pouze vrátíte zpět při prodeji zahraničního aktiva nebo kdykoliv, kdy uznáte za vhodné. Pouze zisk či ztráta z obchodu vám zůstane v zahraniční měně. 

Vypůjčení cizí měny proběhne automaticky při otevření nové pozice. tejně tak se výpůjčka automaticky splatí po prodeji do výšky hodnoty obdržené z daného prodeje. Výsledkem je změna cizí měny pouze o realizovaný zisk nebo ztrátu. Mějte však na vědomí, že po dobu zapůjčení platíte úrok za zapůjčení dle měny.

Možnost obchodovat na krátko (short selling)

Při obchodování na krátko si půjčujete akcie od jiných investorů. Za toto vypůjčení platíte po dobu trvání obchodu úrok z jejich hodnoty. Ten se liší dle jednotlivých akcií a jeho aktuální hodnotu si můžete kdykoliv zobrazit v obchodní platformě. Potenciální riziko při shortování je větší, než při nakupování akcií. Cena akcie totiž může teoreticky růst do nekonečna a v případě krátké pozice by tak ztráta mohla být neomezená.

Více informací o shortování akcií naleznete zde

Rizika maržového obchodování 

Maržové obchodování s sebou nese několik rizik, kterých by si investoři měli být vědomi.

Pákový efekt 

Použitím pákového efektu jsou potenciální zisky i ztráty vyšší. Předpokládejme, že nakoupíte akcie za dvojnásobek částky, kterou máte na účtu v hotovosti. Pak může 50% pokles portfolia způsobit jeho úplnou ztrátu. S vyšší pákou můžete přijít o peníze ještě rychleji. V obdobích zvýšené volatility se navíc mohou požadavky na marži zvýšit, takže můžete dříve čelit výzvě k úhradě marže. 

Ztráta větší částky, než je váš vklad 

Maržové obchodování také znamená, že můžete ztratit více, než byl váš vklad. V případě margin callu musí investoři vložit finanční prostředky na obchodní účet nebo uzavřít část svého portfolia, protože pákový efekt je v poměru k vlastnímu kapitálu příliš velký. Hotovostní účty pákový efekt neumožňují. Ztráta je tak omezena na výši vkladu. 

Debetní úroky 

Stejně jako půjčování peněz není ani obchodování s marží bezplatné. Zaprvé, úrokové sazby snižují výnosy a zadruhé, nejsou fixní. To může způsobit kolísání úrokových nákladů. Použití marže zvyšuje volatilitu portfolia. Proto je vhodné při použití marže tuto debetní úrokovou sazbu velmi pečlivě sledovat. 

Jak chytře zvládnout obchodování s marží? 

Rizika maržového obchodování jsou četná, a proto je důležité je omezit. První a nejjednodušší (radou) je omezit marži. Nižší pákový efekt zajišťuje, že ztráty hned nepovedou k margin callu. Finanční produkty jsou volatilní a příliš velký pákový efekt může mít katastrofální následky.

Dalším způsobem, jak zmírnit rizika marže, je použití diverzifikovaného portfolia. Diverzifikované portfolio má tu výhodu, že některé produkty rostou, zatímco jiné klesají. Tím se snižuje riziko velkých ztrát a používání pákového efektu je bezpečnější. 

Příprava také pomáhá snížit riziko. Mnoho investorů při ztrátách zpanikaří, zamrzne a pak vidí, že ztráty dále rostou. Vytvoření plánu vám zajistí, že budete vědět, co dělat v případě náhlých cenových pohybů. Součástí toho je ochota nést ztráty. Mnoho investorů má totiž problém přijímat ztráty.

Co je rozumná marže? 

Věděli jste, že i ti největší investoři na světě používají obchodování s marží? Podívejme se například na Warrena Buffeta. Buffettův fond Berkshire Hathaway používá průměrnou páku 1,6. Mimochodem, investuje především do společností s nízkou betou (nízkou volatilitou). To také vysvětluje, proč Berkshire dosahuje poměrně vysoké volatility, přestože investuje do dobře diverzifikovaného portfolia s relativně stabilními společnostmi.

Rozumná marže však neexistuje a záleží pouze na vaší ochotě riskovat, vaší strategii a portfoliu. Pokud investujete do společností s vysokou volatilitou (beta), bylo by rozumné pákový efekt omezit. Portfolio s převážně defenzivními fondy může mít o něco větší marži. 

Pro aktivní obchodníky může být vhodná vyšší marže. Pak by ale bylo vhodné použít promyšlenou strategii a money management.

Shrnutí a slovníček pojmů 

  • Maržové obchodování znamená použití vypůjčených peněz od makléře k financování transakce, přičemž zakoupené finanční produkty slouží jako zástava. 
  • Marže označuje částku, kterou si můžete půjčit na svém maržovém účtu. Její výše se odvíjí od podmínek makléře a výše vašich vlastních peněz na účtu. 
  • Maržovým dluhem se rozumí dluh, který vám vznikl na maržovém účtu. 
  • Výzva k úhradě marže (margin call) nastává, když výše vlastního kapitálu klesne pod minimum stanovené makléřem. V tomto okamžiku musí investor prodat část portfolia nebo vložit další prostředky. Tato minimální částka se také nazývá udržovací marže a u většiny brokerů se pohybuje mezi 30 a 40 %. Společnost LYNX má velmi příznivé požadavky na marže. 
  • Udržovací marže přes noc je marže potřebná k udržení pozice přes noc, kdy jsou burzy zavřené. Držení finančních produktů mimo obchodní hodiny zajišťuje, že je nemůžete okamžitě prodat. Z tohoto důvodu je jednodenní marže obvykle vyšší než udržovací marže, kterou musíte udržovat, abyste mohli obchodovat v daný den. 
  • Minimální marže je minimální částka hotovosti, která musí být na maržovém účtu, abyste mohli začít obchodovat s marží. U společnosti LYNX činí tento limit (ekvivalent) 2 000 EUR. 
  • Počáteční marže nám určuje jakou výši hotovosti musíme disponovat na obchodním účtu v momentě otevření obchodu. Výše vlastních peněz se liší podle finančního nástroje. U akcií se pohybuje od 15 % do 30 % nákupní ceny, ale u méně volatilních produktů je nižší. 

Maržové obchodování prostřednictvím LYNX 

Prostřednictvím LYNX si můžete otevřít hotovostní účet nebo maržový účet. A to v závislosti na vašich znalostech, zkušenostech a produktech, se kterými chcete obchodovat. 

Více informací o minimálních požadavcích a výhodách hotovostního nebo maržového účtu najdete zde

Máte již účet u společnosti LYNX? Více informací o tom, jak přejít z peněžního účtu na maržový, najdete zde

Informace o všech požadavcích na marži podle typu instrumentu naleznete na této stránce

Přečtěte si také:

Další použité zdroje:

 BLEKEMOLEN , J. Wat is margin trading? De voor- en nadelen van beleggen met margin LYNX [online]. Vydáno 20. 10. 2021 [cit. 27. 8. 2022]. Článek naleznete zde.

Obchodování na burzách po celém světě

Investoři a obchodníci mají s investičním účtem prostřednictvím LYNX přímý přístup na národní a mezinárodní burzy v Evropě, USA a Asii. Obchodujte na 150 trzích, ve 33 zemích a v 24 měnách. Zjistěte více na Přehled produktů & burz.