Maržové obchodování
Maržový účet Vám dává více možností, které můžete a nemusíte využít. Marže je pro mnoho obchodníků stále synonymem rizika, ale pravdou je, že rizikem je hlavně pokud nechápeme jak funguje.

Maržový účet jako takový sám o sobě riziko nezvyšuje. Dává nám, ale nástroje jak si riziko zvýšit po libovolné období a mít tak možnost dosáhnout vyššího zisku.

Níže se dozvíte, co Vám maržový účet umožní, proč by to pro Vás mohlo být zajímavé a jaká jsou rizika spojena s užíváním maržového účtu.

Maržové obchodování

V článku se dočtete:

  1. Není potřeba čekat na vyspořádání
  2. Měnové zajištění
  3. Spekulace na pokles
  4. Je dostupná finanční páka
  5. Důležité informace na závěr

1) Není potřeba čekat na vyspořádání

Na hotovostním účtu se pracuje s tzv. vyspořádáním. Tím se označuje časová prodleva mezi tím, kdy provedete obchod a skutečným připsáním aktiv/hotovosti na Váš účet. Standardně jsou to dva dny a v praxi to pak znamená, že po prodeji akciové pozice musím počkat 2 dny než obdržené prostředky mohu znovu použít pro nákup.

Stejně tak pokud směňuji prostředky do jiné měny, je nutné standardně počkat 2 dny než nakoupenou měnu mohu použít.

Toto neplatí u maržového účtu. Tam funguje mechanismus bezplatné výpůjčky, kdy Vám broker dovolí nakoupit nové pozice, i když Vaše prostředky nejsou vyspořádané.

Proč tomu tak je?

Vyspořádání je stadardně 2 dny pro nákupy i prodeje. Tedy pokud nyní prodám akciovou pozici A a hned nakoupím akciovou pozici B ve stejné měně (=netvořím měnový úvěr), bude to znamenat, že na mém účtu se prodej i nákup vyspořádá až za dva dny.

Debetní i kreditní tok na podkladové hotovosti nastanou ve stejný den a tedy nebude účtován žádný úrok. Ten by byl účtován pouze pokud bych nakoupil aktivum, které má vyspořádání kratší než aktivum, které jsem prodal.

Pokud nevyužívám měnové úvěry či principu finanční páky, tedy chovám se na maržovém účtu, jako kdybych byl na účtu hotovostním:

– Nezvyšuje se tržní riziko
– Neplatím úrok
– Nehrozí mi margin call
– Mohu využívat možnosti okamžitě použít prostředky bez čekání na vyspořádání
– Mám dostupné možnosti jak si těžit z tržních situací, ze kterých bych těžit na hotovostním účtu nemohl

2) Měnové zajištění

Co umožňuje měnové zajištění?

– Vypůjčit si cizí měnu pro své obchody bez nutnosti měnové konverze
– Mít kdykoliv pod kontrolou Vaše měnové riziko
– Ochránit zisk z obchodu před potenciálním znehodnocením vlivem měnových pohybů

Jak to přesně funguje?

Při koupi zahraničních aktiv v jiné měně než Vaší vlastní si můžete obnos pro nákup v zahraniční měně vypůjčit.

Vypůjčení cizí měny na obchod bude znamenat, že hodnota obchodu není vystavena měnovému riziku -> co jste si zapůjčili, to vracíte -> pouze zisk/ztráta z obchodu Vám zůstane v zahraniční měně.

Vypůjčení cizí měny proběhne jednoduše automaticky, pokud na Vašem účtu zadáte nákup za měnu, kterou na účtu v danou chvíli nemáte (či se vypůjčí část, která Vám k nákupu chybí). Stejně tak se výpůjčka automaticky splatí po prodeji do výšky hodnoty obdržené z prodeje. Výsledkem je změna cizí měny pouze o realizovaný zisk nebo ztrátu.

Po dobu zapůjčení platíte úrok za zapůjčení dle měny (sazby zde). Americký dolar si aktuálně zapůjčíte za 5,9% p.a., při držení pozice celý měsíc zaplatíte 0,5 % z hodnoty pozice.

Příklad:

Vaše nakoupené akcie vzrostly za měsíc o 5 %, ale americký dolar vůči Vaší domovské měně oslabil o 5 %. Standardně byste tedy neměli žádný zisk. Pokud jste si, ale obchod zajistili, zaplatíte sice 0,5% úrok, ale zůstane Vám zisk 4,5 %.

– Výpůjčku můžete splatit kdykoliv během obchodu nákupem vypůjčené cizí měny Vaší měnou domácí. V takovém případě bude Vaše měnové riziko v tu chvíli obnoveno, jelikož po prodeji pozice obdržíte celou jeho hodnotu v cizí měně.

– Pokud výpůjčku ať už z jakéhokoli důvodu splatíte ještě ten samý obchodní den, úrok platit nebudete. Úrok je Vám účtován pouze při držení přes noc.

Rizika, kterých byste si měli být vědomi

Měnové riziko může samozřejmě pracovat i ve Váš prospěch a zvýšit Váš zisk. Zda-li tento faktor náhody chcete používat při Vašem investovaní je na Vás. Prosím berte zmíněné situace pouze jako naši snahu dát Vám více možností.

Prosím buďte si vědomi teoretického rizika, kdy pokud by při měnovém zajištění v modelové situaci držený instrument kompletně ztratil celou svou hodnotu, bude Vaše ztráta rovna hodnotě obchodu. V takovém případě by celá hodnota obchodu byla vystavena měnovém riziku i tak a následně by bylo nutné vyrovnat debet v cizí měně z Vaší domácí měny dle aktuálního kurzu.

Spekulace na pokles

3) Spekulace na pokles

Stejně jako, když kupujete aktiva a následně je prodáte výše, můžete aktiva nejdříve prodat a následně je nakoupit níže a realizovat tak zisk. Nutno říci, že situace může být opačná a budete realizovat ztrátu.

To co zmiňuji je tzv. short-selling a rozhodně to není jistější cesta k zisku, pouze je to cesta k realizaci více obchodních nápadů.

Při short-sellingu si půjčujete akcie od jiných investorů. Bez odměny Vám je, ale nepůjčí a platíte jim tak po dobu trvání obchodu úrok z jejich hodnoty. Ten se liší dle jednotlivých akci a jeho aktuální roční hodnotu si můžete kdykoli zobrazit v obchodní platformě.

Více informací naleznete zde.

*Prosím buďte si vědomi, že při short-sellingu je Vaše potenciální riziko větší nežli při kupování akcií. Je to z toho důvodu, že při koupi může jít akcie nejníže na hodnotu 0, ale při prodeji jeji potenciální růst není teoreticky omezen.

4) Je dostupná finanční páka

Finanční páka Vám dovoluje vytvořit větší pozici než byste si mohli dovolit za Vaše vlastní prostředky. Z prostředků, které si takto vypůjčíte budete platit úrok po dobu držení.

Pokud například vytvoříte pozici dvakrát větší než jsou Vaše prostředky, můžete tak při stejném pohybu trhu realizovat dvakrát větší zisk či ztrátu.

Jak finanční páka funguje?

V principu je to poměr mezi tím jak velká je má expozice a kolik mám vlastních prostředků.

Příklad č.1:

Mám 10 000 USD a na maržovém účtu nakoupím akcie za 8000 USD. Na účtu je mi sice blokována marže, ale na finanční páku neobchoduji, protože se nejdříve použijí mé vlastní prostředky, které plně stačí na pokrytí nákupu. Nebudu tak platit úrok a nehrozí mi riziko margin callu, protože mohu maximálně ztratit 8000 USD, což není více než hodnota mého účtu.

Příklad č.2:

Mám 10 000 USD a na maržovém účtu nakoupím akcie za 15 000 USD. V takovém případě se nejdříve použije vlastních 10 000 USD a následně se vypůjčí 5 000 USD. Úrok budu platit pouze z vypůjčených 5000 USD. Riziko margin callu zde je, jelikož můžete teoreticky ztratit více nežli máte vlastních prostředků.

Pokud se akcie obchodují na 50% marži, bude marže 7500 USD. Margin cally tedy začnou přicházet jakmile je ztráta 2500 USD či větší.

*Z pohledu rizik je nutné si uvědomit, že pokud držíte pozici, která má větší hodnotu nežli Vaše vlastní prostředky, může její hodnota klesnout o více než kolik máte a Váš účet tak může skončit v mínusu dle velikosti finanční páky a pohybu.

To je scénář, kterému by standardně měl zamezit tzv. margin call, kdy Vám pozice zavřeme dávno než se to stane, ale někdy to nemusí být možné. Pokud je například pohyb opravdu extrémně rychlý a značný či držíte pozici mimo obchodní hodiny, nemusíme být schopni Vám pozice zavřít.

Jak si zkontrolovat maržové požadavky se můžete podívat zde.

Důležité informace na závěr

Možnosti, které jsem Vám představil, nejsou vhodné pro každého. Pokud byste některé z nich chtěli nově začít využívat a nemáte s nimi ještě reálnou zkušenost a nerozumíte plně rizikum s nimi spojenými, prosím nejprve nás kontaktujte a my Vám rádi předáme více informací a zvážíme spolu s Vámi zda-li je to pro Vás vhodné či nikoliv.

Všechny zmíněné možnosti je nejdříve možné vyzkoušet na demo účtu, který je vždy maržový.

Zásadně nedoporučujeme využívat maržového účtu a žádat o něj, pokud s marží nemáte žádné zkušenosti.

Nejdříve prosím využijte demo účtu a maržový účet zvažte pouze po důkladném vyzkoušení jeho mechanismů a porozumění všech možných rizik zmíněných v článku, ale i v dokumentaci na našich stránkách.

Pevně věřím, že Vám článek informace předal komplexně a dopomůže k Vaší lepší informovanosti. Ta je nezbytná k pochopení rizik, které mohou mít dopad na Vaše obchodování a úspěch, který je pro nás vždy na prvním místě.

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Denní maximum
Denní minimum
---
---
---
---

Displaying the --- graf

Displaying today's chart