Investiční slovník

Akcie na jméno

Synonymum Akcie na jméno: Registrované akcie

Akcie na jméno definice

Akcie vydané na jméno vlastníka se nazývají registrované akcie. Ve srovnání s obvyklými akciemi na doručitele jsou v dnešní době poměrně vzácné. Vydávající společnost vede rejstřík se všemi jmény akcionářů, ve kterém je uvedeno jméno, adresa, datum narození a počet držených akcií. Pokud akcionář prodá nebo převede své akcie, zapíše se transakce do rejstříku akcionářů. Nároky, jako jsou výplaty dividend nebo hlasovací práva, může společnost určit až po zápisu investora do rejstříku akcií.

Akcie Akcionář
Vyhledat v investičním slovníku