Investiční slovník

Akcionář

Akcionář definice

Vlastník akcií se nazývá akcionář. Akcionáři mohou být jak fyzické, tak právnické osoby. Akcionář vlastní podíl v určité společnosti. Vlastnictví akcií dává investorovi určitá práva. Mezi ně se řadí například právo účastnit se valné hromady akcionářů (právo promluvit zde), hlasovací právo a různá informační práva. Kromě toho má každý akcionář nárok na podíl na zisku společnosti formou dividend, pokud to nevylučují stanovy společnosti. U prioritních akcií, které obvykle nabízejí o něco vyšší dividendu než běžné akcie, může být majiteli právo hlasovat na valné hromadě akcionářů odepřeno.

Akcie na jméno Akciová společnost
Vyhledat v investičním slovníku