Po úvodním článku, který představil Martina Zweiga, je čas podívat se hlouběji na jeho analýzu trhů. S Grahamem a Buffettem jsme hledali převážně stabilní a bezpečné akcie, Zweig se zabýval vyhledáváním růstových akcií. Nicméně je třeba zdůraznit, že i Zweig byl ve svém hledaní vhodných titulů relativně konzervativní.
Pokud měla společnost P / E ukazatel (cena akcie / zisk na akcii) nižší než 5, s největší pravděpodobností by se nikdy nedostala do Zweigova hledáčku. Na druhou stranu, pokud je P / E ukazatel vyšší nežli trojnásobek aktuálního tržního průměru, Zweig přisuzuje těmto akciím příliš velké riziko. S P / E ukazatelem 26 se zdá být společnost Cameron International zcela vyhovující.

Výběrová kritéria Martina Zweiga

Zweigova společnost Dimenna Partners v poslední době věří právě v Cameron International. Samozřejmě, P / E ukazatel není jediným parametrem, dle kterého v Dimenna Partners posuzují příležitosti. Martin Zweig používal pro výběr vhodných titulů následující ukazatele:

P / E Nejméně 5 – eliminuje slabé společnosti
Růst tržeb ve vztahu k ziskům Růst tržeb není o moc nižší nežli růst zisku. Snižování nákladů jako zdroj růstu zisku nevěstí nic dobrého.
Růst tržeb:  Rozdíl mezi tržbami posledních dvou čtvrtletí tohoto roku ve srovnání s rozdílem těchto dvou čtvrtletí z předchozího roku, by měl být vyšší.
Cizí kapitál / vlastní kapitál Tento poměr by neměl převýšit průměr odvětví.
Chování insiderů Pokud si během posledních třech měsíců insideři (lidé, kteří mají přístup k neveřejným informacím dané firmy – vedoucí pracovníci, majoritní podílníci, atd.) nakoupili akcie více než dvakrát a žádný insider akcie neprodal, je to pozitivní signál. Naopak, pokud insideři v poslední době akcie prodávali, je to negativní signál.

Martin Zweig také kladl velký důraz na ukazatel zisku na akcii:

Zisk na akcii Zisk na akcii by měl být vždy kladný. Taktéž by měl být zisk na akcii za čtvrtletí daného roku vyšší nežli zisk na akcii za stejné čtvrtletí předchozího roku.
Roční růst zisku na akcii Musí být kladný za posledních 5 let.
Čtvrtletní růst zisku na akcii Čtvrtletní růst zisku za poslední 4 období by měl dosahovat minimálně poloviny dlouhodobého růstu zisku.
Dlouhodobý růst zisku na akcii Měl by být nejméně 15%, ideálněji však více než 30%.
Další charakteristiky růstu zisku na akcii Růst zisku na akcii z aktuálního čtvrtletí srovnaný s odpovídajícím čtvrtletím z předchozího roku, by měl být vyšší nežli průměrný růst zisku na akcii za poslední tři čtvrtletí srovnaný s odpovídajícími čtvrtletími s předchozího roku.
  Růst zisku na akcii z aktuálního čtvrtletí srovnaný s odpovídajícím čtvrtletím z předchozího roku, by měl být vyšší nežli historický růst zisku na akcii.

Kromě výše zmíněných kritérií se taktéž nikdy nesmí podcenit fundamentální analýza trhu. Úspěch Martina Zweiga nespočíval pouze v pečlivé finanční analýze dané společnosti, ale především v precizním načasování vstupu. Podívejte se na předchozí článek, kde se dočtete podle čeho časoval Zweig své vstupy. Pokud se chcete hlouběji ponořit do studia přístupu Martina Zweiga, přečtěte si knihu “Winning on Wall Street.” Nyní se pojďme podrobněji podívat na již zmíněnou společnost Cameron International.

Cameron International

Společnost Cameron International byla založena roku 1833 Charlesem a Eliasem Cooperem. Ve svých počátcích nesla právě jméno svých zakladatelů Cooper International. Původním zaměřením byla výroba parních motorů. Od 20. století se firma zaměřuje na ropný a plynárenský průmysl, konkrétně na výrobu potrubí a vrtných systémů. Mezi roky 2010 a 2012 byl vývoj akcií této společnosti poměrně nejistý a díky ropné katastrofě v dubnu 2010 zaznamenaly akcie značné výkyvy. Během posledních let je patrná značná korelace s cenou ropy, včetně prudkého poklesu na konci roku 2014.

cam

Podívejme se nyní na tuto společnost pomocí Zweigových kritérií (data z předchozího roku):

P / E 34,4
Růst tržeb V roce 2014 byl růst tržeb 13,6%, což je o trochu méně nežli růst zisku, který byl 16%.
Zisk na akcii $1,43
Cizí kapitál / vlastní kapitál 0,68, což je podstatně více nežli průměr odvětví, který je 0,33. S tímto kritériem by Zweig nebyl spokojený.
Chování insiderů V posledních měsících, dle dostupných informací, pouze jeden insider prodal akcie. Toto neznačí nákupní ani prodejní signál.

Vzhledem k poklesu zisku na akcii, negativnímu signálu z hlediska poměru cizího a vlastního kapitálu, neutrálnímu postoji insiderů a nejistému vývoji ropného trhu není již tento titul atraktivní pro vstup dle Zweigových kritérií. Vždy je třeba se ponořit hlouběji do zkoumání jednotlivých faktorů. Vlastní analýza Vám ukáže daleko více nežli slepé následování investic Dimenna Partners. Fondy jako Dimenna Partners si mohou dovolit držet některé pozice i za nepříznivých tržních podmínek.

V článku bylo nastíněno, jakým způsobem Martin Zweig hodnotil akcie. To, že některé kritérium nevyhovuje na 100% ještě neznamená, že se jedná o špatnou investici. Osobní náhled bude mít vždy velký význam při hodnocení příležitostí a budování portfolia. Pokud chcete vyhledávat akcie dle určitých kritérií, můžete použít portál www.finviz.com na kterém si můžete vyfiltrovat akcie dle Vašich požadavků.

Chcete získat zdarma tipy na zajímavé akcie?

Odebírejte pravidelný týdenní akciový newsletter Breakout Trader. Každý týden tip na obchodování čtyř světových akcií.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Přečtěte si také:

Obchodování na burzách po celém světě

Investoři a obchodníci mají s investičním účtem prostřednictvím LYNX přímý přístup na národní a mezinárodní burzy v Evropě, USA a Asii. Obchodujte na 150 trzích, ve 33 zemích a v 24 měnách. Zjistěte více na Přehled produktů & burz.

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Denní maximum
Denní minimum
---
---
---
---

Displaying the --- graf

Displaying today's chart