AI ETF: Nejlepší ETF zaměřené na umělou inteligenci 2024

Autor: Tomáš Stráník

V tomto článku:

NVIDIA
ISIN: US67066G1040
|
Symbol: NVDA --- %

---
USD
---% (1D)
Týd. ---
Měs. ---
1 rok ---
Přejít na NVIDIA Akcie
AI ETF: Nejlepší ETF zaměřené na umělou inteligenci
Umělá inteligence (AI) má v posledních letech obrovský vliv na různá odvětví, včetně finančních trhů. Investoři se stále více zajímají o potenciál umělé inteligence (AI) přinášet výnosy v rychle se měnícím tržním prostředí.

Jedním ze způsobů, jak těžit z růstu AI, je investovat do ETF s umělou inteligencí. Tyto fondy jsou složeny z akcií společností zabývajících se technologiemi a aplikacemi AI.


V tomto článku se budeme zabývat výhodami a riziky. Pro inspiraci si jedno takové ETF i představíme. Pokud hledáte brokera pro investování do umělé inteligence, klikněte zde.

Proč investovat do ETF zaměřených na umělou inteligenci?

Komplexní rozbor AI akcií naleznete v tomto článku. Umělá inteligence je považována za jednu z nejslibnějších technologií současnosti. Má potenciál změnit různá odvětví, zvýšit efektivitu i produktivitu a přinést inovace. Investováním do AI mohou investoři těžit z růstového potenciálu tohoto rozvíjejícího se odvětví.

Výhodou umělé inteligence je, že není vázána na 1 odvětví. Každé odvětví je vystaveno příležitostem a nebezpečím spojeným s nástupem AI. Správné využití AI umožňuje společnostem působícím v oblasti umělé inteligence získat konkurenční výhodu. Investováním do umělé inteligence se investoři mohou podílet na úspěchu společností, které jsou v oblasti AI technologií a inovací na špičce. Tato konkurenční výhoda zaručuje, že společnost bude dosahovat lepších výsledků než její konkurenti. To v konečném důsledku povede k vyšší finanční výkonnosti a hodnotě pro akcionáře.

Investování do AI může být také v souladu s morálními hodnotami a normami investora. Při správném využití může být společenský dopad AI velmi velký. Umělá inteligence má potenciál mít pozitivní společenský dopad, například v oblasti zdravotní péče, životního prostředí a udržitelnosti. Investováním do AI mohou investoři přispět k technologickému pokroku, který je prospěšný pro společnost, a těžit z něj.

Přestože investice do AI nabízí atraktivní výhody, je důležité si uvědomit, že existují také rizika a výzvy. Samotné odvětví se stále vyvíjí a může v něm docházet k výkyvům a nejistotě souvisejícím s předpisy, otázkami ochrany soukromí a etickými aspekty.

Výhody a nevýhody investování do AI ETF

První a nejzjevnější výhodou je diverzifikace. Tato výhoda platí pro jakýkoli ETF, ale je zásadní v odvětvích s vyšším rizikem. ETF zaměřené na umělou inteligenci umožňují investorům diverzifikovat napříč různými společnostmi a subsektory v rámci odvětví. Tím se snižuje specifické riziko výběru jednotlivých akcií a rozkládá se riziko na širší portfolio. Když 1 společnost zkrachuje nebo čelí závažným překážkám, ať už právním nebo jiným, vaše portfolio utrpí s ETF méně než s jednotlivými akciemi.

Sdružování těchto akcií vede také k pohodlí. Investoři mohou například získat expozici vůči široké škále společností souvisejících s umělou inteligencí jednou transakcí. To šetří čas a úsilí, které by jinak bylo nutné vynaložit na výběr a nákup jednotlivých akcií.

Chcete získat zdarma tipy na zajímavé akcie?

Odebírejte pravidelný týdenní akciový newsletter Breakout Trader. Každý týden tip na obchodování čtyř světových akcií.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Investoři by měli především zvážit, zda se sektor může dostat do bubliny, nebo zda se v něm nachází. Pokud tomu tak je a bublina je proražena, riziko koncentrace, a to i u ETF, vytváří nebezpečí potenciálně velkých ztrát. To následně může vést i k negativnímu dopadu na vývoj AI. Vážný krach v odvětví umělé inteligence by mohl vést ke zpomalení vývoje a implementace AI. Společnosti jsou pak následně omezeny ve své schopnosti získávat kapitál a investovat do výzkumu a vývoje, což může brzdit pokrok a inovace v oblasti AI.

Nové a průlomové technologie jsou jak u ETF, tak u akcií velmi rizikové. Výnosy mohou být mnohonásobně vyšší u indiviuálních akcií, které jsou průkopníky dané technologie.

Nejlepší AI ETF

iShares Automation & Robotics UCITS ETF

Toto ETF se snaží sledovat index iSTOXX® FactSet Automation & Robotics, který sleduje společnosti z celého světa vyvíjející technologie v oblasti automatizace a robotiky, a to na rozvinutých i rozvíjejících se trzích. Jeho ISIN je IE00BYZK4552.

iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBTX): Celkový výnos
iShares Automation & Robotics UCITS ETF: Celkový výnos od roku 2014 do 2023: Zdroj: blackrock.com (1. 2. 2024)

Celkový výnos za rok 2023 činil + 38,5 %. Zastoupení společností z technologického sektoru činí více než 70 % a průmysl je zastoupen více než 20 %. Ze známých společností, které jsou v tomto ETF, můžeme zmínit například firmy NVIDIA a Intel. ETF bylo uvedeno na trh v září 2016 a má sídlo v Irsku, Dividendy se akumulují a reinvestují.

iShares Automation & Robotics UCITS ETF: Týdenní graf od roku 2019 do 2024.  Zdroj: LYNX+ (1. 2. 2024)

Závěr

Investování do ETF s umělou inteligencí nabízí investorům příležitost těžit z nástupu umělé inteligence jako perspektivní technologie. S rostoucím vlivem umělé inteligence na různá odvětví nabízejí AI ETF diverzifikaci, pohodlí a odborné znalosti profesionálních správců fondů.

Přestože existují výhody, je důležité zvážit i nevýhody. Riziko koncentrace v rámci sektoru AI a možnost bubliny a krachu mohou vést ke ztrátě kapitálu a ztrátě důvěry investorů. Je nezbytné porozumět rizikům a učinit správný kompromis na základě individuálních investičních cílů.

Přečtěte si také:

Další použité zdroje:

LYNX: Beste AI-ETF’s: beleggen in kunstmatige intelligentie (23. 6. 2023); lynx.nl/beurs/beurs-koersen/etf/beste-etfs/beste-ai-etfs/

BlackRock: iShares Automation & Robotics UCITS ETF (1. 2. 2024); www.blackrock.com/cz/individualni-investori/produkty/284219/ishares-automation-robotics-ucits-etf

Produktové informace:

iShares Automation & Robotics UCITS ETF – Key Information Document (KID): Sdělení klíčových informací (1. 8. 2023); blackrock.com/cz/individualni-investori/produkty/284219/

PDF: blackrock.com/cz/individualni-investori/literature/kiid/eu-priips-ishares-automation-robotics-ucits-etf-usd-acc-ie00byzk4552-cs.pdf

Obchodování na burzách po celém světě

Investoři a obchodníci mají s investičním účtem prostřednictvím LYNX přímý přístup na národní a mezinárodní burzy v Evropě, USA a Asii. Obchodujte na 150 trzích, ve 33 zemích a v 24 měnách. Zjistěte více na Přehled produktů & burz.