AI ETF: Nejlepší ETF zaměřené na umělou inteligenci
Umělá inteligence (AI) má v posledních letech obrovský vliv na různá odvětví, včetně finančních trhů. Investoři se stále více zajímají o potenciál umělé inteligence (AI) přinášet výnosy v rychle se měnícím tržním prostředí.

Jedním ze způsobů, jak těžit z růstu AI, je investovat do ETF s umělou inteligencí. Tyto fondy jsou složeny z akcií společností zabývajících se technologiemi a aplikacemi AI.


V tomto článku se budeme zabývat výhodami, riziky a příkladem jednoho z nejlepších AI ETF. Současně se podíváme, jak tyto fondy umožňují investorům podílet se na růstu odvětví AI. Pokud hledáte brokera pro investování do umělé inteligence, klikněte zde.

Proč investovat do ETF zaměřených na umělou inteligenci?

Komplexní rozbor AI akcií naleznete v tomto článku. Umělá inteligence je považována za jednu z nejslibnějších technologií současnosti. Má potenciál změnit různá odvětví, zvýšit efektivitu i produktivitu a přinést inovace. Investováním do AI mohou investoři těžit z růstového potenciálu tohoto rozvíjejícího se odvětví.

Výhodou umělé inteligence je, že není vázána na 1 odvětví. Každé odvětví je vystaveno příležitostem a nebezpečím spojeným s nástupem AI. Správné využití AI umožňuje společnostem působícím v oblasti umělé inteligence získat konkurenční výhodu. Investováním do umělé inteligence se investoři mohou podílet na úspěchu společností, které jsou v oblasti AI technologií a inovací na špičce. Tato konkurenční výhoda zaručuje, že společnost bude dosahovat lepších výsledků než její konkurenti. To v konečném důsledku povede k vyšší finanční výkonnosti a hodnotě pro akcionáře.

Investování do AI může být také v souladu s morálními hodnotami a normami investora. Při správném využití může být společenský dopad AI velmi velký. Umělá inteligence má potenciál mít pozitivní společenský dopad, například v oblasti zdravotní péče, životního prostředí a udržitelnosti. Investováním do AI mohou investoři přispět k technologickému pokroku, který je prospěšný pro společnost, a těžit z něj.

Přestože investice do AI nabízí atraktivní výhody, je důležité si uvědomit, že existují také rizika a výzvy. Samotné odvětví se stále vyvíjí a může v něm docházet k výkyvům a nejistotě souvisejícím s předpisy, otázkami ochrany soukromí a etickými aspekty.

Výhody a nevýhody investování do AI ETF

První a nejzjevnější výhodou je diverzifikace. Tato výhoda platí pro jakýkoli ETF, ale je zásadní v odvětvích s vyšším rizikem. ETF zaměřené na umělou inteligenci umožňují investorům diverzifikovat napříč různými společnostmi a subsektory v rámci odvětví. Tím se snižuje specifické riziko výběru jednotlivých akcií a rozkládá se riziko na širší portfolio. Když 1 společnost zkrachuje nebo čelí závažným překážkám, ať už právním nebo jiným, vaše portfolio utrpí s ETF méně než s jednotlivými akciemi.

Sdružování těchto akcií vede také k pohodlí. Investoři mohou například získat expozici vůči široké škále společností souvisejících s umělou inteligencí jednou transakcí. To šetří čas a úsilí, které by jinak bylo nutné vynaložit na výběr a nákup jednotlivých akcií.

Chcete získat zdarma tipy na zajímavé akcie?

Odebírejte pravidelný týdenní akciový newsletter Breakout Trader. Každý týden tip na obchodování čtyř světových akcií.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Investoři by měli především zvážit, zda se sektor může dostat do bubliny, nebo zda se v něm nachází. Pokud tomu tak je a bublina je proražena, riziko koncentrace, a to i u ETF, vytváří nebezpečí potenciálně velkých ztrát. To následně může vést i k negativnímu dopadu na vývoj AI. Vážný krach v odvětví umělé inteligence by mohl vést ke zpomalení vývoje a implementace AI. Společnosti jsou pak následně omezeny ve své schopnosti získávat kapitál a investovat do výzkumu a vývoje, což může brzdit pokrok a inovace v oblasti AI.

Nové a průlomové technologie jsou jak u ETF, tak u akcií velmi rizikové. Výnosy mohou být mnohonásobně vyšší u indiviuálních akcií, které jsou průkopníky dané technologie.

Nejlepší AI ETF

iShares Automation & Robotics UCITS ETF (2B7F)

Jako příklad AI ETF jsme vybrali ETF, které má široký výběr společností a zabývá se také automatizací. Cílem ETF sledujícího index STOXX Global Automation & Robotics je odrážet jeho výnosy. Průběžný poplatek činí u tohoto ETF 0,4 % ročně.

Pět hlavních pozic a jejich váhy jsou následující:

  • Intel: 1,54%
  • Advantest: 1,52%
  • NVIDIA: 1,50%
  • Splunk: 1,48%
  • Lattice Semiconductor: 1,48%
Graf ETF: iShares Automation & Robotics UCITS ETF (2B7F)
Denní graf iShares Automation & Robotics UCITS ETF od června 2022 do června 2023

Závěr

Investování do ETF s umělou inteligencí nabízí investorům příležitost těžit z nástupu umělé inteligence jako perspektivní technologie. S rostoucím vlivem umělé inteligence na různá odvětví nabízejí AI ETFdiverzifikaci, pohodlí a odborné znalosti profesionálních správců fondů.

Přestože existují výhody, je důležité zvážit i nevýhody. Riziko koncentrace v rámci sektoru AI a možnost bubliny a krachu mohou vést ke ztrátě kapitálu a ztrátě důvěry investorů. Je nezbytné porozumět rizikům a učinit správný kompromis na základě individuálních investičních cílů.

Přečtěte si také:

Další použité zdroje:

LYNX: Beste AI-ETF’s: beleggen in kunstmatige intelligentie (23. 6. 2023); lynx.nl/beurs/beurs-koersen/etf/beste-etfs/beste-ai-etfs/

Produktové informace:

iShares Automation & Robotics UCITS ETF – Key Information Document (KID): Sdělení klíčových informací (1. 8. 2023); blackrock.com/cz/individualni-investori/produkty/284219/

PDF: blackrock.com/cz/individualni-investori/literature/kiid/eu-priips-ishares-automation-robotics-ucits-etf-usd-acc-ie00byzk4552-cs.pdf

Obchodování na burzách po celém světě

Investoři a obchodníci mají s investičním účtem prostřednictvím LYNX přímý přístup na národní a mezinárodní burzy v Evropě, USA a Asii. Obchodujte na 150 trzích, ve 33 zemích a v 26 měnách. Zjistěte více na Přehled produktů & burz.

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Denní maximum
Denní minimum
---
---
---
---

Displaying the --- graf

Displaying today's chart