EBITDA a EBIT – silné nástroje pro ocenění společnosti

EBIT a EBITDA jsou široce využívány investory pro výpočet hodnoty společností. Nicméně jejich význam a využití není spoustě lidem znám.

Nevýhody a rizika těchto ocenění se téměř nedají nalézt. Výpočet EBIT a EBITDA je způsob, jak získat představu o hodnotě společnosti. Jedná se o alternativy k ziskovosti, přičemž finanční náklady nejsou do vzorce zahrnuty.

EBIT a EBITDA - silné nástroje pro ocenění společnosti

V dnešním článku se dočtete:

 1. Co je to EBITDA?
 2. Co je to EBIT?
 3. Původ EBITDA a EBIT
 4. Výhody EBITDA a EBIT
 5. EBITDA a EBIT v obchodní platformě LYNX

Co je to EBITDA?

EBITDA je zkratka pro Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, což se do češtiny překládá jako zisk před úroky, daněmi, odpisy a amortizací.  Jedná se o ukazatel hrubého zisku s odečtením režijních nákladů společnosti.

EBITDA se používá jako míra ocenění společnosti včetně dluhů. Toto ocenění je často využíváno soukromými investory k oceňování potenciálních kandidátů na akvizici a jejich refinancování.

Jak vypočítat EBITDA? 

 1. Začněte s čistým ziskem (ztrátou)
 2. Přičtěte úrokové náklady
 3. Přičtěte zaplacené daně
 4. Přičtěte odpisy (hmotného majetku)
 5. Přičtěte amortizaci (snížení hodnoty nehmotného majetku)

Co je to EBIT?

EBIT je zkratka pro earnings before interest and taxes, což se do češtiny překládá jako zisk před úroky a daněmi. Jedná se o měřítko provozního zisku před odečtením úroků a daní. EBIT tedy na rozdíl od EBITA ve svém výpočtu nezahrnuje odpisy a amortizaci.

Jak vypočítat EBIT?

Výpočet EBIT je téměř totožný. Do vzorce však nepřidávejte náklady na odpisy a amortizaci. Výsledkem je, že EBITDA je vždy vyšší než EBIT.

Původ EBITDA a EBIT

EBITDA a EBIT pocházejí z USA a Velké Británie. EBIT je již dlouho populárním způsobem, jak provést výpočet agnostiky pro strukturu financování. Provozní výsledek již není závislý na výplatě úroků.

EBITDA zahrnuje navíc náklady na odpisy a amortizaci. Důvodem je skutečnost, že pro mnohé společnosti neposkytují náklady na odpisy a amortizaci pravdivý obraz o investicích, které musí společnost udělat, aby si udržela pozici na trhu.

Tato metoda se stala velmi populární v době internetové bubliny, kdy společnosti chtěly schválit vysoké ocenění prostřednictvím jiných oceňovacích technik.

Výhody a nevýhody EBITDA a EBIT

EBITDA a EBIT neberou v úvahu financování společnosti. Tento výpočet proto musí být stále prováděn odděleně. Výhodou je, že se společnost může plně zaměřit na své výsledky. To je však také riziko.

Každá společnost je jiná a může být tedy financována odlišným způsobem. Například společnosti se stabilnějšími zisky mohou mít větší dluhy, a proto mohou být atraktivnější investicí.

Tato metoda analýzy funguje dobře pro soukromé investory, protože financování v případě převzetí společnosti je obvykle kompletně přepracováno.

Výhody a nevýhody EBITDA a EBIT

Největší diskuze probíhá kolem odpisů a amortizace. Optimističtí analytici často využívají pouze EBITDA. Problém však je, že společnosti nejsou dlouhodobě životaschopné bez nových investic. Nové kapitálové výdaje jsou potřebné k tomu, aby hodnota společnosti zůstala stejná.

Tyto kapitálové výdaje se nemusí rovnat odpisům a amortizaci, ale téměř nikdy nejsou nulové. Skrytí těchto velmi reálných nákladů je proto největším problémem.

Tato kritika je vyjádřena, mimo jiné, dobře známými investory, jako je Warren Buffett, a je proto něčím, co je třeba pozorně sledovat.

Příkladem je časté používání EBITDA marže, které se mohou rychle jevit atraktivními, protože nezahrnují celou řadu nákladů. Je pravda, že marže EBITDA se v krátkodobém horizontu rovná částce, kterou jsou společnosti schopny zaplatit například v úrocích.

V delším časovém horizontu však musí být vynaloženy investice, aby si společnost zajistila svoji existenci. Například musí dojít k produkci nových výrobků, aby společnost zůstala atraktivní pro zákazníky.

EBITDA a EBIT v obchodní platformě LYNX

V obchodní platformě LYNX můžete EBITDA a EBIT snadno najít mezi dalšími finančními údaji. To lze provést kliknutím pravým tlačítkem myši na danou akcii v tomto případě akcii Apple a následně vybrat základní hodnoty.

Zde najdete mnoho esenciálních informací o společnosti. To pomáhá investorům v ocenění společnosti. Kromě finančních klíčových údajů zde můžete také najít očekávání analytiků a popis obchodních aktivit

Výpočet obou ukazatelů může poskytnout zajímavý pohled na konkrétní společnost, ale lze s ním manipulovat stejně jako s čistým ziskem. Samy o sobě rozhodně nestačí k posouzení společnosti.

Je užitečné kombinovat různé ukazatele a pohledy pro vytvoření relevantního obrazu o situaci ve společnosti. Můžete se podívat také na solventnost, likviditu nebo ziskovost.

Zaujala vás možnost investice do akcií?

Obchodujte na více než 100 burzách po celém světě s kompletní nabídkou všech amerických, německých a dalších akcií s extrémně nízkými poplatky bez skrytých nákladů.

Petr Holý

Petr Holý

O finanční trhy se zajímá od roku 2015 – zejména o forex, opce a akcie. Od roku 2018 aktivně obchoduje opční spready na americké akciové indexy. K analýze svých obchodů používá kombinaci fundamentální a technické analýzy.

Více:
Začněte využívat mnoha výhod LYNX

LYNX má mnoho výhod pro každého – přesvědčte se o tom v informačním balíčku.

Information package image
Informační balíček je zasílán zdarma a obsahuje:
 • Brožuru s podrobnými informacemi
 • Formulář k otevření účtu
 • Přehled tarifů
 • Navíc zdarma investiční e-book 11 super strategií největších investičních guru
Contact icon Zavolejte nám zdarma
800 877 877
Contact icon Napište nám na
info@lynxbroker.cz
Contact icon Spojte se s námi na
CHAT
Contact icon Pište nám na WhatsApp
735 00 08 05