Pokud nechcete nechat své peníze nečinně ležet na běžném účtu, máte několik alternativ, jak je nechat pracovat. Nejznámější 2 způsoby jsou investice do akcií nebo dluhopisů. To, že akcie překonávají dluhopisy v dlouhodobějším měřítku, co se zisku týče, je zřejmé.

Mnoho investorů však nechce své veškeré úspory vložit pouze do akcií, ale své investice více diverzifikovat. Často tedy preferují dluhopisy jako základ jejich investičního portfolia.

V následujícím článku vysvětlujeme, jak nakupovat a prodávat státní dluhopisy, co to je vlastně dluhopis, jaké typy státních dluhopisů existují a na co si při nákupu dluhopisů dát pozor.

 

Jak funguje obchodování se státními dluhopisy a proč musíte být opatrní?

Akcie jsou obecně poměrně volatilní a v některých obdobích se vyplatí část kapitálu investovat jinam. Státní dluhopisy jsou rozumným způsobem, jak bezpečně investovat peníze, pokud věnujete pozornost dobrému ratingu.

Dluhopisy mají tu výhodu, že jejich doba splatnosti i výše úroku je přesně daná již od začátku. Navíc investor po splacení dluhopisu obdrží plnou nominální hodnotu, takže se nemusí obávat ztrát, jako tomu může být u akcií.

U akcií je způsob nákupu poměrně jasný – na akciovém trhu. Jakým způsobem ale můžete investovat do státních dluhopisů?

Co jsou státní dluhopisy?

Dluhopisy jsou tzv. cenné papíry s pevným výnosem (existují zvláštní formy, které jsou variabilní nebo neúročené, ale k tomu se dostaneme později). Dluhopis funguje s předem stanoveným termínem splatnosti a úrokem. Jedná-li se o státní dluhopisy, dlužníkem (tedy objektem, kterému investor půjčuje peníze) je stát – například Německo, Nizozemsko, USA nebo dokonce Argentina, či Filipíny.

Vzhledem k tomu, že dlužníkem je země, jejíž vláda je odpovědná za tuto půjčku, její splacení a včasné a úplné splacení úroků, mají tyto dluhopisy obecně velmi dobrý úvěrový rating. Ratingové agentury obecně tyto dluhopisy považují za bezpečné, přinejmenším v případě, je li daná země považována za stát, který má spolehlivé politické prostřední, stabilní ekonomiku a dobrou finanční strukturu.

To však neplatí pro všechny země. Státní dluhopisy mohou být i velmi riskantní, pokud při výběru těchto dluhopisů nebudete dodržovat několik základních pravidel.

Co je dluhopis?

Dluhopis (obligace, bond) je druh cenného papíru, který vyjadřuje závazek emitenta (např. stát) vůči věřiteli. Narozdíl od akcií tento druh cenného papíru zajištuje vyplacení předem stanoveného finančního výnosu včetně příslušného úroku ve vyznačeném termínu.

Různé typy státních dluhopisů

Jaké existují typy dluhopisů, si můžeme ilustrovat na případě Německa. Státní (vládní) dluhopisy – tedy dluhopisy emitované federální republikou se dělí na dluhopisy a federální pokladniční poukázky. Jaké jsou tedy rozdíly?

Dluhopisy” v tom smyslu, že půjčíte peníze státu, když jsou koupeny, jsou všechny výše uvedené formy státních dluhopisů. Nejvýraznější rozdíl spočívá v termínu splatnosti. Existují však také speciální typy úroků.

Pod pojmem federální dluhopisy se většinou rozumí pouze dluhopisy s termínem splatnosti 10 a více let a fixním kupónem. Německé vládní dluhopisy se splatností 10 a 30 let jsou obvyklé a jsou emitovány pravidelně. Přinášejí státu většinu prostředků federálního refinancování prostřednictvím dluhopisového trhu. Federální pokladniční poukázky jsou dluhopisy s dobou trvání 2 roky.

Německá vláda také vydává krátkodobé dluhopisy, jako jsou bezúročné pokladniční poukázky se splatností šest nebo dvanáct měsíců. Ty se však na burze neobchodují. Navíc tato aktiva nejsou vhodnou investicí.

Čtěte také >> Nejlepší blue chip akcie & ETF

Dále existují velmi specifické typy dluhopisů, jako jsou dluhopisy indexované inflací, které upravují úrokové sazby na současné míry inflace nebo tzv. obligace s nulovým kuponem. U posledně jmenovaných se žádný úrok nevyplatí. Jediná možná forma zisku je, že cena dluhopisu na konci období je vyšší, než cena dluhopisu při pořízení.

Jak investovat do státních dluhopisů?

Nemusíte být přítomni bezprostředně při emisi, pokud chcete mít v portfoliu státní dluhopisy. Investovat do dluhopisů tímto způsobem by bylo v zásadě velmi obtížné. Obvykle velcí institucionální investoři skoupí většinu dluhopisů a soukromým investorům zanechají jen malý část koláče.

Jako drobný investor však můžete nakupovat vládní dluhopisy na akciovém trhu a navíc je i prodávat před koncem jejich období.

Každý dluhopis má bezpečnostní identifikační číslo a také ISIN – stejně jako akcie. K nákupu dluhopisů proto potřebujete pouze běžný investiční účet.

Mnoho investorů si myslí, že získat vládní dluhopisy je komplikované. Pravděpodobně je to proto, že stále máte na mysli obrázky z minulosti. Před několika desítkami let jste ve skutečnosti museli podat písemnou žádost o pořízení státního dluhopisu, který jste následně obdrželi ve formě cenného papíru a své úroky jste si pak vybírali předložením přiloženého kuponu bance oprávněné k výplatě úroků.

Z toho pochází název „úrokový kupón“, protože odkazuje na to, jaký nominální úrok dluhopis generuje. Tato doba je však dávno minulostí. Dnes můžete vše zařídit elektronicky a vaše úroky vám jsou následně připisovány automaticky.

Chcete získat zdarma tipy na zajímavé akcie?

Odebírejte pravidelný týdenní akciový newsletter Breakout Trader. Každý týden tip na obchodování čtyř světových akcií.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Příklad: Desetiletý německý vládní dluhopis BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND (Symbol: DBR 2 08/15/23 – ISIN: DE0001102325 – měna: EUR), který byl vydán v roce 2013 s kupónem ve výši 2,0 %. Tento dluhopis je tedy aktivní do roku 2023 a během tohoto období ho lze snadno koupit na burze. Cena těchto dluhopisů se také mění, jak můžete vidět na následujícím grafu.

 

 

německý vládní dluhopis

Zdroj: Businessinsider.com

Z grafu je tedy zřejmé, že je důležité správně načasovat dobu nákupu daného dluhopisu. Je důležité zvolit ideální trvání pro vaši investiční strategii, pečlivě prozkoumat emitenta a zvážit, jak moc chcete být spekulativní. Protože nejde pouze o úrok, s nímž můžete vydělat na dluhopisech, můžete zde také dosáhnout cenových a měnových zisků.

Nejedná se pouze o úroky: také zisky a ztráty ze změny hodnoty hrají svou roli

Co si mnozí investoři neuvědomují je fakt, že ve skutečnosti mohou vládní dluhopisy také generovat zisky a ztráty ze změny ceny. Na rozdíl od akcií však dluhopisy mají v tomto ohledu jednu výhodu.

Pokud počkáte do konce období dluhopisu, nezáleží na tom, zda dluhopis, který je na vašem investičním účtu, ztrácí hodnotu – pokud jste drželi daný dluhopis hned od začátku. Na konci období totiž obdržíte zpět původní emisní cenu. Proč se však cena dluhopisů s pevnou úrokovou sazbou vůbec mění?

Je to proto, že je lze kdykoli koupit a prodat na akciovém trhu. Vezměme si jako příklad výše uvedený dluhopis s úrokovou sazbou 2,00 %. Pokud byste dnes chtěli získat úrokovou sazbu 2,0 % v prostředí, ve kterém je návratnost německých státních dluhopisů všech splatností záporná, cena tohoto dluhopisu by vzrostla, jelikož každý investor by tento dluhopis chtěl koupit.

Investoři raději kupují dluhopisy, které přinášejí větší úrok. To zvyšuje cenu daného dluhopisu na trhu. A to zase znamená, že tento dluhopis přinese postupně menší návratnost. Na základě rostoucích cen bude tento výnos nadále klesat, dokud tento výnos, který trvá roky, nebude na stejné úrovni, za kterou se obchodují dluhopisy se stejnou splatností.

Čtěte také >> 6 nejlepších amerických small caps akcií & ETF

To znamená, že dluhopisy, které mají nyní ve skutečnosti negativní návratnost, přinesly v minulosti zisky z nárůstu ceny.

Výše zmíněný dluhopis byl vydán v roce 2013 za cenu těsně pod 100. Ti, kteří tento dluhopis v té době koupili, by ho nyní mohli prodat za cenu 112. Navíc by během předchozích šesti let, kdy byl dluhopis v oběhu, obdrželi tito investoři 2% úroky. To znamená, že každý, kdo by dnes tento dluhopis prodal, by vydělal 6 x 2 EUR na úrocích + 12 EUR z cenového nárůst. Celkový zisk tedy činí 24 EUR, při investovaných 100 EUR.

Na druhou stranu ti, kdo dnes investují do tohoto federálního dluhopisu, budou mít roční výnos pouze 1,78 %, protože cena dluhopisu vzrostla. Navíc je zde záležitost s výkupní cenou. V roce 2023 bude tato cena 100. Musíte tedy zarezervovat 12 EUR, což bude vaše ztráta. Čtyřletý zbývající termín znamená ztrátu asi tří eur ročně, což je skutečně negativní výnos !

Věnujte pozornost nejvyššímu kreditnímu hodnocení

Měna, ve které je emitován státní dluhopis, je také aspekt, který musíte zvážit. V rámci eurozóny je většina dluhopisů emitována v EUR. Pokud však chcete koupit americké, britské nebo například japonské dluhopisy, situace je jiná. I exotičtější státy emitují vládní dluhopisy – například Argentina. Obzvláště země, jako je Argentina, jsou velmi lákavé, protože platí mnohem větší úroky ze svých dluhopisů.

Nicméně vysoký úrok sám o sobě ještě neznamená dobrou investici, naopak to může symbolizovat zvýšené riziko, protože někdo, jehož úvěrový rating (což znamená důvěryhodnost dlužníka) není nijak zvlášť vysoký, musí také zaplatit více úroků, aby mu někdo půjčil peníze.

Koneckonců, v nejistých hospodářských oblastech je větší riziko, že samotný dluhopis nebude splacen, protože dlužníkovi dojdou peníze. Základem takového nízkého úvěrového ratingu může být ekonomická nestabilita, politická nestabilita nebo dokonce obojí najednou.

Čtěte také >> Dluhopisové fondy – jak fungují a stanou se velkými vítězi roku 2020?

Podívejme se na výše zmíněný argentinský vládní dluhopis. V následujícím grafu můžete vidět vývoj cen takového dluhopisu s dobou splatnosti 30 let. Byl vydán v roce 2017 s kupónem 6,25 %, takže tento dluhopis bude aktivní až do roku 2047.

Během téměř dvou let své splatnosti byl tento dluhopis vypočítán v EUR (hodnota v EUR je pro evropského investora nejdůležitější) a ztratil dvě třetiny své hodnoty. V důsledku této nižší ceny se výnos aritmeticky zvýšil na 17 %, pokud byste dnes chtěli tento dluhopis koupit.

Ale investoři, kteří nakoupili tento dluhopis hned na začátku, mohou pouze doufat, že úroky budou vypláceny pravidelně a investovaný kapitál bude v roce 2047 splacen. A i každý, kdo nakoupí dluhopis dnes, musí doufat ve stejný scénář. Na druhou stranu, každý, kdo by tento dluhopis nyní prodal, by také realizovat dramatické ztráty.

Největším problémem je především značné znehodnocení argentinského pesa, které je v tabulce výše znázorněno červenou linií, euro je označeno modře. Jak vidíte, hodnota pesa vůči euru dramaticky poklesla. A protože vy jako evropský investor pravděpodobně kupujete a prodáváte dluhopisy v eurech, znamená to obrovskou ztrátu hodnoty. Při nákupu dluhopisů tedy věnujte pozornost nejvyššímu úvěrovému ratingu.

Nejlepší úvěrové ratingy jsou ratingy jako AAA, AA + nebo podobné. Tato hodnocení jsou poskytována agenturami, jako jsou Moody’s, Standard & Poor’s nebo Fitch, a lze je snadno dohledat na internetu. Jako preventivní opatření vybírejte dluhopisy pouze ze států, které mají nejlepší (AAA) nebo alespoň druhý nejlepší rating (AA+).

Měnové zisky z dluhopisů?

Pokud bychom se chtěli pokusit dosáhnout měnových zisků kromě potenciálních cenových zisků, musí být cílem investovat do měny, která by v příštích letech posilovala vůči domácí měně. Toto je velmi obtížné předvídat, jelikož byste museli přesně odhadnout hospodářský vývoj v eurozóně i v investiční zemi.

Pokud by dotyčná země byla stabilnější než eurozóna, pak by její měna posilovala vůči euru a státní dluhopisy této země by měly vyšší výnos. To je ale velmi vzácná situace.

Potenciální investoři vidí země jako Švýcarsko, ale také Norsko, Austrálii nebo Nový Zéland jako slibné z hlediska měnových zisků. Nicméně naše rada zní:

„Pokud nemáte rozsáhlé znalosti o ekonomice dané země a zkušenosti s dluhopisy, pak je lepší investovat do vládních dluhopisů v rámci eurozóny a vyloučit tak měnový faktor“.

Jak najít ideální vládní dluhopisy pro vaše investiční portfolio?

Výběr státních dluhopisů je obrovský. Například ve výše zmíněném Německu existují obchodovatelné vládní dluhopisy z mnoha spolkových zemí s různými splatnostmi a úrokovými kupony. Můžete si koupit nově vydané dluhopisy, dlouhodobé dluhopisy nebo dluhopisy s blížícím se koncem splatnosti. Můžete dluhopis nakoupit těsně před výplatou úroků nebo krátce poté a tak dále.

Jak ale najít ideální dluhopis?

Jednoduše si vytvořte dotazník: O čem to mluvíte? Jak dlouho chcete investovat kapitál? Jste připraveni riskovat mírné riziko z hlediska cenových a / nebo měnových zisků?

Odpovědi musí odpovídat vašemu investorskému profilu. V zásadě platí následující: pokud již máte nějaké zkušenosti s obchodováním dluhopisů, můžete si dovolit více spekulovat. Ti, kteří nemají zkušenosti, by spekulovat neměli a měli by se spoléhat na nejvyšší úvěrové ratingy v eurozóně.

 

Obchodování dluhopisů prostřednictvím LYNX

Obchodujte za příznivé poplatky s nejrůznějšími finančními instrumenty jako jsou akcieETFfuturesopceCFD a forex. Dále pro vás pravidelně připravujeme naše týdenní investiční newslettery a vysíláme vzdělávací webináře. Prostřednictvím LYNX získáte přístup k profesionálním obchodním platformám.

Chcete převést zahraniční ceny akcií nebo ceny ETF na eura? Pak použijte převodník měn. Navíc pro vás pravidelně zveřejňujeme aktuální obchodní příležitosti na trhu a novinky ze světa investic v rámci Investičního portálu. V případě jakýchkoliv dotazů můžete bezplatně využít naší klientské podpory.

Přečtěte si také:

Obchodování na burzách po celém světě

Investoři a obchodníci mají s investičním účtem prostřednictvím LYNX přímý přístup na národní a mezinárodní burzy v Evropě, USA a Asii. Obchodujte na 150 trzích, ve 33 zemích a v 26 měnách. Zjistěte více na Přehled produktů & burz.

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Denní maximum
Denní minimum
---
---
---
---

Displaying the --- graf

Displaying today's chart