Investice do dluhopisů v roce 2024: Jak fungují dluhopisy?

Autor: Tomáš Stráník

V tomto článku:

Jak fungují dluhopisy a druhy dluhopisů
Dluhopisy jsou důležitou součástí mnoha investičních portfolií. Pokud nechcete mít své úspory jen v akciích a zajímáte se, jak lze vaše investice diverzifikovat, dluhopisy by mohly být pro vás.

V tomto článku si vysvětlíme, jak fungují dluhopisy, jaké existují druhy a na co si při jejich výběru dát pozor. Pokud hledáte brokera, který vám umožní obchodovat s mnoha různými investičními produkty, klikněte sem.

Co je dluhopis?

Dluhopis (obligace, bond) je druh cenného papíru, který vyjadřuje závazek emitenta (např. státu) vůči věřiteli. Narozdíl od akcií tento druh cenného papíru zajištuje vyplacení předem stanoveného finančního výnosu včetně příslušného úroku v určeném termínu.

Dluhopisy jsou investiční cenné papíry, u nichž investor půjčuje peníze společnosti nebo vládě na stanovenou dobu výměnou za pravidelné platby úroků. Jakmile dluhopis dosáhne splatnosti, emitent dluhopisu investorovi peníze vrátí. Společnosti prodávají dluhopisy k financování probíhajících operací, nových projektů nebo akvizic. Vlády prodávají dluhopisy za účelem financování. O tom, jak fungují dluhopisy a jaké existují druhy, si povíme níže.

Čtěte také >>Investování do akcií: Jak investovat do akcií v roce 2023

Na rozdíl od akcií, když vlastníte dluhopis, nestáváte se spoluvlastníkem emitující instituce. Tento dluhový certifikát opravňuje držitele k odškodnění. Kompenzace za půjčení peněz, úrok, se obvykle vyplácí pravidelně (například ročně) a nazývá se kuponový výnos. Doba splatnosti dluhopisů se pohybuje od 1 do 99 let.

Chcete získat zdarma tipy na zajímavé akcie?

Odebírejte pravidelný týdenní akciový newsletter Breakout Trader. Každý týden tip na obchodování čtyř světových akcií.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Investice do dluhopisů: Investice s nižším rizikem

Dluhopisy jsou považovány za relativně bezpečnou investici. S dluhopisy je spojeno relativně málo rizik a mají vždy jasné datum ukončení. K tomuto datu obdržíte vypůjčené peníze zpět. Jen výjimečně se tak nestane, například v případě bankrotu. Často se jedná o investice s nižším rizikem než akcie, což z nich činí klíčovou součást dobře sestaveného investičního portfolia. Dluhopisy mohou pomoci zajistit riziko u volatilnějších investic. Lze je rozdělit podle několika kritérií. Ty hlavní typy si nyní ve stručnosti představíme.

Druhy dluhopisů dle doby splatnosti

Krátkodobé: Doba do splatnosti je kratší než jeden rok

 • Střednědobé: Doba do splatnosti se pohybuje v rozmezí 1 až 5 let

 • Dlouhodobé: Doba splatnosti nad 5 let

 • Dluhopisy s neomezenou dobou splatnosti: Jde o speciální druh dluhopisu bez stanovené doby splatnosti. Nedochází u nich k vyplácení kupónů.

Druhy dluhopisů dle emitenta

Státní dluhopisy (Goverment bonds)

Státní dluhopisy jsou často využívány jako bezpečný přístav pro investory v době ekonomické nejistoty. Slouží jako důležitý benchmark pro úrokové sazby a mohou být stabilizační silou v investičních portfoliích. Vydavatelem je stát a ručí za řádné splacení. Státní dluhopisy se prodávají na primárním trhu. Stát (ministerstvo financí) prodá dluhopisy například bankám, které je pak na sekundárním trhu prodávají dalším zájemcům.

Vzhledem k tomu, že dlužníkem je stát, mají tyto dluhopisy obecně velmi dobrý úvěrový rating. Ratingové agentury je obecně považují za bezpečné. Zejména v případě, kdy daný stát má stabilní politické, ekonomické i finanční prostředí. To však neplatí pro všechny země. Státní dluhopisy mohou být i velmi riskantní, zejména v případě států s nestabilní politickou i ekonomickou situací.

Komunální dluhopisy (municipální dluhopisy)

Komunální dluhopisy prodávají obce a města. Tyto dluhopisy pomáhají místním samosprávám získávat peníze na různé investiční projekty, jako jsou silnice, školy, parky a další infrastruktura. Komunální dluhopisy bývají rizikovější než státní dluhopisy, ale bezpečnější než podnikové dluhopisy.

Korporátní dluhopisy (firemní dluhopisy)

Firemní dluhopisy jsou vydávány za účelem financování kapitálových projektů. Korporátní dluhopisy obvykle nabízejí vyšší výnosy než jiné typy dluhopisů, ačkoli výnosy se mohou u jednotlivých společností značně lišit v závislosti na úvěrovém ratingu a aktuálních obchodních vyhlídkách.

Druhy dluhopisů dle kuponové sazby

Dluhopisy s fixní kupónovou sazbou: Mají stanovenou výši kupónové sazby fixně po celou dobu až do splatnosti. Tento druh dluhopisů nereflektuje vnější vlivy, jako je například inflace.

Dluhopis s variabilní kupónovou sazbou: Kupónová sazba je vázaná na předem přesně určenou tržní referenční úrokovou sazbu. V závislosti na úrokových sazbách tak může u tohoto druhu dluhopisu úrok růst, ale i klesat.

Dluhopis s nulovou kupónovou sazbou: Tyto dluhopisy nenabízejí žádný úrok. Jsou však emitovány za cenu nižší, než je jejich nominální hodnota. Při splatnosti tedy investor vydělá na rozdílu mezi nákupní cenou dluhopisu a jeho nominální hodnotou.

Nominální hodnota dluhopisu a tržní cena dluhopisu

Předtím, než si povíme, jak fungují dluhopisy a jaký vliv na ně mají úrokové sazby, je dobré vysvětlit si pár pojmů.

Nominální hodnota dluhopisu je částka, kterou vlastník dluhopisu obdrží v den splatnosti. Tato hodnota je uvedena v základních charakteristikách dluhopisu a je specifikována již při vydání dluhopisu.

Tržní hodnota dluhopisu je cena, která je ovlivňována nabídkou a poptávkou na trhu. Je to cena, za kterou můžeme v dluhopis prodat. Tržní cena v den splatnosti je rovna nominální hodnotě dluhopisu.

Kupón je pak částka, kterou se emitent zavázal každý rok zaplatit držiteli dluhopisu. V podstatě se jedná o úrok z dluhopisu. Obvykle se udává v procentech a je počítán z nominální hodnoty dluhopisu. Pokud vlastníte dluhopis s nominální hodnotou 1000 Kč a kupón činí 5 %, znamená to, že každoročně obdržíte 50 Kč. Vliv na úrok má také doba splatnosti půjčky (čím déle dáte své peníze k dispozici, tím vyšší je obvykle úrok) a důvěryhodnost dané společnosti nebo vlády.

Jak fungují dluhopisy: Vliv úrokových sazeb na tržní hodnotu dluhopisů

Cena dluhopisů obchodovaných na sekundárním trhu závisí na očekávání účastníků trhu, co se bude dít s inflací. Při vzestupu úrokových sazeb ceny dluhopisů klesají. Pokud jsou úrokové sazby nízko, požadovaná míra výnosů u dluhopisů u mnoha investorů nemusí být tak vysoká, jako když jsou úrokové sazby vysoko. Pokud úrok z dluhopisu není například schopen pokrýt ani inflaci, investoři budou ochotni na sekundárním trhu za něj nabídnout méně peněz. Zejména, pokud jsou již k dispozici dluhopisy s vyššími úroky.

Naopak při poklesu inflace se úroky z dluhopisů mohou jevit více atraktivní. Tudíž i poptávka na sekundárním trhu po nich obvykle vzroste. Při poklesu úrokových sazeb ceny dluhopisů tedy obvykle stoupají. Pokud svůj dluhopis prodáte před datem splatnosti, peníze za něj okamžitě dostanete. Vše závisí na již zmíněné úrokové sazbě. Kromě toho je důležité pamatovat na to, že dluhopisy s delší dobou splatnosti budou obvykle klesat nebo růst rychleji než dluhopisy s krátkou dobou splatnosti.

Dluhopisy: Výhody a nevýhody

Dluhopisy mají tu výhodu, že jejich doba splatnosti i výše úroku je přesně daná již od začátku. Navíc investor po splacení dluhopisu obdrží plnou nominální hodnotu, takže se nemusí obávat ztrát, jako tomu může být u akcií. Akcie jsou obecně poměrně volatilní a v některých obdobích se vyplatí část kapitálu investovat jinam. Státní dluhopisy jsou rozumným způsobem, jak bezpečně investovat peníze, pokud věnujete pozornost dobrému ratingu.

Na druhou stranu se držitel dluhopisu nepodílí na řízení společnosti a nevlastní v ní podíl. Nevýhodou některých dluhopisů může být i nízká likvidita.

Investice do dluhopisů: Při výběru dbejte také na rating

Nemusíte být přítomni bezprostředně při emisi státních dluhopisů, pokud je chcete mít v portfoliu. Investovat do dluhopisů tímto způsobem by bylo v zásadě velmi obtížné. Obvykle velcí institucionální investoři skoupí většinu dluhopisů a soukromým investorům zanechají jen část.

Jako drobný investor však můžete nakupovat vládní dluhopisy na akciovém trhu. Lze je navíc i prodávat před koncem jejich období. Každý dluhopis má bezpečnostní identifikační číslo a také ISIN (stejně jako akcie). K nákupu dluhopisů proto potřebujete investiční účet. Dnes lze nákup dluhopisů provádět elektronicky a vaše úroky vám jsou následně připisovány automaticky.

Při výběru dluhopisů by se investoři ale neměli řídit jen výší úroků. Vysoký úrok sám o sobě ještě neznamená dobrou investici, naopak to může symbolizovat zvýšené riziko. Pokud úvěrový rating (což znamená důvěryhodnost dlužníka) emitenta není nijak zvlášť vysoký, musí také zaplatit více úroků, aby mu někdo půjčil peníze.

Koneckonců, v nejistých hospodářských oblastech je větší riziko, že samotný dluhopis nebude splacen, protože dlužníkovi dojdou peníze. Základem takového nízkého úvěrového ratingu může být ekonomická nestabilita, politická nestabilita nebo dokonce obojí najednou. Při nákupu dluhopisů tedy věnujte pozornost i úvěrovému ratingu.

Nejlepší úvěrové ratingy jsou ratingy jako AAA, AA+ nebo podobné. Tato hodnocení jsou poskytována agenturami, jako jsou Moody’s, Standard & Poor’s nebo Fitch, a lze je snadno dohledat na internetu. Jako preventivní opatření vybírejte dluhopisy pouze ze států, které mají nejlepší (AAA) nebo alespoň druhý nejlepší rating (AA+).

Pokud vás dluhopisy zaujaly, mohl by váz zajímat i článek Nejlepší dluhopisové fondy roku 2023.

Přečtěte si také:

Použité zdroje:

Finmag: Jak fungují dluhopisy? (6. 10. 2023); finmag.penize.cz/penize/264382-jak-funguji-dluhopisy

Forbes: Fixed-Income Basics: What Is A Bond? (6. 10. 2023); www.forbes.com/advisor/au/investing

/what-is-a-bond/

Investopedia: Bond: Financial Meaning With Examples and How They Are Priced (6. 10. 2023); www.investopedia.com/terms/b/bond.asp

LYNX: Beleggen in obligaties: betekenis, rendement en risico’s (6. 10. 2023); www.lynx.nl/beurs/beurs-koersen/obligaties/beleggen-in-obligaties-rendementen/

Tereza Šlajsová: Jak spočítat cenu dluhopisu? (6. 10. 2023); https://theses.cz/id/w3rl1z/Bakalsk_prce_-_lajsov.pdf

Obchodování na burzách po celém světě

Investoři a obchodníci mají s investičním účtem prostřednictvím LYNX přímý přístup na národní a mezinárodní burzy v Evropě, USA a Asii. Obchodujte na 150 trzích, ve 33 zemích a v 24 měnách. Zjistěte více na Přehled produktů & burz.